Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Potravinárstvo

Pozor na technické preukazy vozidiel, ktoré nie sú opatrené tabuľkou s evidenčným číslom!

Ak staršie neevidované vozidlo nemá žiadny doklad (technické osvedčenie vozidla), je potrebné aby majiteľ na príslušnom Obvodnom oddelení PZ nahlásil stratu technického osvedčenia. Tam mu bude vydané potvrdenie o nahlásení straty. | 25/05/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Ako je to s DPH pri predaji z dvora

S účinnosťou zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov bola od 1. mája 2010 zákonom č. 83/2010 Z. z. znížená sadzba DPH na predaj z dvora z 19 % na 6 %. Týka sa niekoľkých desiatok fariem a záhradkárov, ktorí predávajú med, mäso, ovocie alebo zeleninu zo svojich dvorov a záhrad známym, maloobchodníkom, či do jedální. | 03/05/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Informácia o platbe mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Nariadením vlády SR č. 350/2007 Z. z., sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. V §1 ods.2 uvedeného nariadenia je odkaz na zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v ktorom sú uvedené kategórie vozidiel, ktoré podliehajú platbe mýta. | 18/12/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Komentár k listu EK

| 25/02/2008 | viac informácií

Zákon o obchodných reťazcoch - stanovisko EK

| 22/02/2008 | viac informácií

Správa o vplyve zákona o obchodných reťazcoch na sektor pôdohospodárstva

| 22/02/2008 | viac informácií

Pôsobnosť nadnárodných obchodných reťazcov na Slovensku (príloha A)

| 22/02/2008 | viac informácií

Pôsobnosť nadnárodných obchodných reťazcov na Slovensku

| 22/02/2008 | viac informácií

Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch ...

| 18/02/2008 | viac informácií

Stanovisko EK

| 18/02/2008 | viac informácií

Novela zákona č. 543 z roku 2004 o obchodných reťazcoch

| 18/02/2008 | viac informácií

Zákon č. 385 z roku 2003 o obchodných reťazcoch

| 18/02/2008 | viac informácií
Financovanie