Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Ostatné

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Mihála na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

| 05/02/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z.

| 05/02/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

| 29/01/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca

| 22/01/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z.

| 22/01/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády SR pre ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

| 22/01/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

| 18/12/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z.

| 11/12/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh na zmenu termínu niektorých úloh z uznesení vlády SR

| 07/12/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh na schválenie Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

| 04/12/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov a na podporu zamestnávania mladých ľudí

| 04/12/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie