Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Komodity

Priebeh žatvy a odhady na rok 2014 v krajinách V-4

Zástupcovia poľnohospodárskych komôr krajín V-4, ktorí sa 02. – 4. 07. 2014 stretli v poľskom Gdaňsku, si vymenili aj aktuálne informácie o úrodách a priebehu žatvy v jednotlivých krajinách. | 15/07/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav žatevných prác k 14. júlu 2014

Prvé informácie o odhade úrod tohtoročnej žatvy boli pozitívne, je však potrebné hodnotiť výsledky žatvy až po jej ukončení. Podľa odhadov Štatistického úradu SR bude úroda oproti roku 2013 vyššia. Konečnú kvalitu obilnín však ovplyvní počasie, keď mnohí poľnohospodári už dnes upozorňujú na poľahnutie porastov, prepad zrna, nízke pádové číslo, či nedostatok lepku. | 15/07/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Zasadala Komoditná rada pre obilniny

V utorok 8. júla 2014 zasadala komoditná rada pre obilniny. Podľa odhadov Štatistického úradu SR bude úroda oproti roku 2013 vyššia. Konečnú kvalitu obilnín však ovplyvní počasie. | 09/07/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Deň poľa šľachtiteľskej stanice HORDEUM s.r.o.

V pondelok 9. júna 2014 pripravila spoločnosť Hordeum s.r.o. v spolupráci s partnermi Deň poľa. Prítomní poľnohospodári sa dozvedeli o histórii a pôsobnosti šľachtiteľskej stanice. Súčasťou dňa poľa bola prehliadka pokusov odrôd pšenice ozimnej a jačmeňa jarného. | 16/06/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Seminár „Noví škodcovia ovocných drevín a viniča“.

V piatok 22. marca 2013 organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR seminár „Noví škodcovia ovocných drevín a viniča“. | 22/03/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Prvé rokovanie Komoditnej rady pre olejniny

Na základe štatútu, ktorý bol schválený ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, bola založená Komoditná rada pre olejniny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prvé rokovanie sa uskutočnilo 12. marca 2012... | 20/03/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Zasadnutie Komoditnej rady pre obilniny.

Medzi činnosti komoditnej rady patrí sledovanie a hodnotenie situácie na trhu s obilninami a výrobkami z obilnín, ako aj monitoring ... | 19/03/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie