Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Správy z EFSA

EFSA navrhuje adekvátne limity pre príjem fluoridu a molybdénu

| 12/08/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Hladiny pyrolizidínových alkaloidov v bylinných čajoch a čajoch sú príliš vysoké

| 22/07/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA informuje o hladinách baktérie Listeria v niektorých potravinách na priamu konzumáciu

| 16/07/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Akrylamid v potravinách –EFSA bude v roku 2014 verejne konzultovať návrh stanoviska

| 16/07/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Posudzovanie "chemických zmesí" - Súčasné prístupy a budúce priority

| 12/07/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA uverejňuje kumulatívnu metódu na skupinové posúdenie pesticídov

| 12/07/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Pesticídy a včely: EFSA dokončuje nové usmernenia

| 12/07/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Pre pozorovateľov je možnosť zúčastniť sa na vedeckých zasadnutiach EFSA: Pokyny a registrácia

| 27/06/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Allura červená – neexistuje preverenie prijateľnej dennej dávky, ale nové testy pomôžu zredukovať nejasnosti

| 18/06/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Európska Komisia rozhodla opätovne povoliť používanie tzv. mäsokostných múčok.

Vo štvrtok 14. februára 2013 Európska Komisia rozhodla opätovne povoliť používanie tzv. mäsokostných múčok na krmovinárske účely. Navrhuje povoliť tieto múčky v sektore chovu ... | 18/06/2013 | viac informácií

Vedecké stanovisko k riziku pre verejné zdravie a zdravie zvierat v súvislosti s prítomnosťou sterigmatocystinu v potravinách a krmivách

| 10/06/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA vydala veľmi kritické stanovisko pre ďalší insekticíd.

V pondelok 27. mája 2013 EFSA zverejnila svoje stanovisko k rizikám pre včely súvisiacich s používaním insekticídu Fipronil ... | 31/05/2013 | viac informácií

Americká agentúra pre životné prostredie (EPA) žalovaná na súde kvôli povoleniu neonikotínoidov

21. marca 2013 podali štyria podnikatelia v oblasti včelárstva a 5 spotrebiteľských a ekologických asociácií žalobu na súde v Kalifornii proti EPA, v ktorej žiadajú zákaz používania dvoch neonikotínoidov, clothianidinu a thiamethoxamu. Predmetné asociácie vyhlásili, že majú k dispozícii dokumenty, ktoré potvrdzujú viaceré porušenia zákona... | 30/05/2013 | viac informácií

Spoločná správa EFSA a ECDC: dôležitou otázkou sú rezistentné baktérie, ktoré môžu postihnúť ľudí prostredníctvom zvierat a potravín

| 20/05/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Aromatická látka vzbudzuje obavy o bezpečnosť

| 17/05/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Zasadnutie odborníkov z oblasti hodnotenia rizika a včiel

| 17/05/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vypracovaná Európska databáza o spotrebe potravín

| 09/05/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vedecké stanovisko k prehodnoteniu antokyanínov (E 163) ako prídavnej látky do potravín

| 26/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Usmernenie o metodických zásadách a vedeckých metódach, ktoré sa majú vziať do úvahy pri stanovení referenčných hodnôt pre opatrenia (RPA) u nepovolených farmakologicky účinných látok obsiahnutých v p

| 18/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Hepatitída A: EFSA a ECDC spoločne zverejnili rýchle hodnotenie epidémie

| 18/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie