Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Fotogaléria komory

Ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová navštívila Hornú Nitru (10)

Legislatívno-ekonomický seminár 18.–21. februára 2008 v Agropenzióne ADAM, Podkylava (30)

Odborno–informačný seminár RPPK Nové Zámky 11. – 14. februára 2008 v Agropenzióne ADAM, Podkylava (30)

Valné zhromaždenie Únie podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle na Slovensku 2008 (11)

Stretnutie Rady poľnohospodárskych samospráv SR s ministerkou pôdohospodárstva Zdenkou Kramplovou - Svätý Jur (7.1.2008) (9)

Hodnotenie výsledkov v ŽV v regióne Galanta za rok 2007 (19)

Študijná cesta slovenských expertov v Bruseli (4. - 6. 12. 2007) (14)

Zábery zo seminárov Súčasné choroby hospodárskych zvierat a možnosti ich prevencie a liečby v slovenských chovoch konaných v dňoch 20.-22.11.2007 v Sabinove, B. Bystrici a Bratislave (12)

Rokovanie Predstavenstva SPPK v Bratislave - 8.11.2007 (3)

Stretnutie členov SPPK s guvernérom Národnej banky Slovenska (4)

Stretnutie vedenia MP SR a predstaviteľov Rady poľnohospodárskych samospráv vo Svätom Jure (17.10.2007) (7)

Summit agrárnych komôr V4 a medzinárodná konferencia EÚ - Severná Amerika v Prahe (14.-16.10.2007) (15)

Aj v Trenčianskych Stankovciach sa prezentovala nová technika (7)

Praktická ukážka novej techniky v Pate - 10. októbra 2007 (14)

Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 a jeho financovanie – aktuálny stav. Dvory nad Žitavou 5.10.2007 (24)

Írsko je zelená krajina s pasienkami (38)

Konferencia rastlinných výrobkov 2007 za okres Galanta - Sládkovičovo (26.9.2007) (14)

Spolkové stretnutie Maschinenringu (7)

Porada predsedov a riaditeľov RPPK a zástupcov profesijných zväzov, Nitra (24.9.2007) (12)

Majstrovstvá SR v orbe - Bánov (21.9.2007) (31)

Financovanie