Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Fotogaléria komory

Veľká noc v Pruskom (9)

Oslavy 20. výročia založenia združenia AGRION v Nitre (4)

Preškolenie pre pracovníkov na obsluhu poľnohospodárskych strojov z BOZP na PD Sklabiňa. (7)

Prerokovania a pripomienkovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 v Spoločenskom dome PD Jaslovské Bohunice dňa 7.4.2014 za účasti ústredného riaditeľa SPPK Ing. Jozefa Artima, CSc. (3)

Valné zhromaždenie TRPPK Martin v Hoteli Gader, v Blatnici (14)

Medzinárodná konferencia "Implementácia spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ 2014 – 2020 v krajinách v-4", Nitra, 13.3.2014 (31)

Odborný seminár Efektívne a jednoduché využitie informácií v modernom poľnohospodárskom podniku 6. a 7. marca 2014, Papradno (10)

Stretnutie predstaviteľov poľnohospodárskych komôr krajín Visegrádskej štvorky, ktoré sa konalo v Topoľčiankach (SR) v dňoch 11. - 12. marca 2014 (16)

Rokovanie Predstavenstva SPPK s vedením MPRV SR, 20.02.2014 Banská Bystrica (17)

Legislatívno - ekonomický seminár štatutárnych zástupcov a ekonómov poľnohospodárskych podnikov okresu Nové Zámky 27.-30.1.2014. Hotel Partizán, Tále (17)

Odborno – informačný seminár pracovníkov poľnohospodárskych podnikov okresu Nové Zámky 20.-23.1.2014 Hotel Partizán, Tále (23)

Valné zhromaždenie RPPK Svidník (12)

Valné zhromaždenie Únie potravinárov Slovenska, 18. februára 2014. (19)

Porada predsedov, podpredsedov a riaditeľov RPPK, RKŠ a prvovýrobnýh zväzov, 13.02.2014 Banská Bystrica (19)

44. Reprezentačný ples poľnohospodárov trnavského regiónu, 24.1.2014, hotel HOLIDAY INN v Trnave (16)

SPPK na veľtrhu Danubius Gastro 2014 (50)

Stretnutie bývalých a terajších vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve a potravinárstve RPPK Galanta v Sládkovičove 12.12.2013. (1)

Z 51. stretnutia predstaviteľov poľnohospodárskych komôr krajín V4, ktoré sa uskutočnilo v poľskej Tatranskej Bukowine v dňoch 17. -18. decembra 2013 (6)

porada riaditeľov RPPK a RKŠ, 28.-29.11.2013 Liptovský Ján (24)

Vyhodnotenie súťaže Hovorme o jedle v Bratislave (14.11.2013) (18)

Financovanie