Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
TRHOVÉ INFORMÁCIE

MATIF – vývoj cien komodít v 51. týždni

Prinášame Vám vývoj cien pšeníc potravinárskej a kŕmnej, sladovníckeho jačmeňa, repky a kukurice v 51. týždni pre termínované obchody na burze MATIF. | 29/12/2010 | viac informácií

OSEVNÝ DISPEČING k 6. decembru 2010

Na základe údajov z jednotlivých regiónov zozbieraných v rámci osevného cenzu je možné konštatovať, že plochy pšenice ozimnej a repky ozimnej by v porovnaní s rokom 2009 mali klesnúť. Naopak oproti pôvodným zámerom osevu by mala vzrásť plocha raže. | 29/12/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA (cenový spravodaj k 28.12.2010)

Prinášame Vám aktuálny burzový spravodaj, v ktorom nájdete prehľad cien z jednotlivých búrz k 28.decembru 2010, ako aj vývoj cien za ostatný týždeň (zmena: nárast/pokles). | 29/12/2010 | viac informácií

OBILNINY – situačná a výhľadová správa

Situačná a výhľadová správa poskytuje informácie o trhu s obilninami (pšenica, jačmeň, raž, ovos, kukurica, ostatné obilniny) v SR v hospodárskom roku 2009-2010 a na základe dostupných údajov k 30. 6. 2010 uvádza odhad vývoja trhu s obilninami pre hospodársky rok 2010-2011 a výhľad v hospodárskom roku 2011-2012. | 14/12/2010 | viac informácií

EÚ naďalej usilovne exportuje pšenicu, ale musí si dať pozor, aby neohrozila vnútorný trh

Európska únia a Spojené štáty americké sa stali v období rokov 2010/2011 hlavnými dodávateľmi kvalitnej pšenice na svetové trhy. Okrem konkurencieschopnosti európskych pestovateľov tejto situácii nahráva aj slabší kurz eura. | 10/12/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

JESENNÝ DISPEČING k 22.novembru 2010

Z cenzu jesenných zberových prác k 22. novembru vplýva, že zber zemiakov bol ukončený a zber slnečnice je tesne pred ukončením. Mnohé plochy nebolo a zrejme ani nebude možné pozbierať v dôsledku podmáčania a záplav. Zostáva pozbierať približne 40% plôch kukurice na zrno a štvrtinu plôch osiatych cukrovou repou. | 29/11/2010 | viac informácií

Budúci pestovateľský rok prinesie nárast plôch obilnín v EÚ

Francúzska analytická spoločnosť Stratégie Grains počíta v EÚ-27 s nárastom plôch obilnín počas žatvy v roku 2011 o 2 percentá na 57,1 mil. ha, pričom v tomto roku dosiahli 56 mil. ha. | 24/11/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

JESENNÝ DISPEČING k 8. novembru 2010

Z cenzu jesenných zberových prác k 8. novembru vplýva, že zber zemiakov a slnečnice sa chýli k záveru. Mnohé plochy nebolo a zrejme ani nebude možné pozberať v dôsledku podmáčania a záplav. Zostáva pozberať približne dve tretiny plôch kukurice na zrno a tretinu cukrovej repy... | 22/11/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

FAO znížila výhľad svetovej produkcie obilnín v tejto sezóne

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) znížila predpoveď svetovej produkcie obilnín pre terajšiu sezónu do júna 2011. Úroda oproti minulej sezóne klesne o zhruba dve percentá. | 18/11/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Ceny väčšiny agrárnych komodít majú o tri mesiace na burze rásť, s výnimkou kŕmneho jačmeňa

Ceny väčšiny komodít obchodovaných na Komoditnej burze Bratislava (KBB) majú o tri mesiace rásť. Výnimkou bude iba kŕmny jačmeň. Vyplýva to zo správy zo zasadnutia Cenového burzového výboru KBB. | 18/11/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

MATIF – vývoj cien komodít v 45. týždni

Prinášame Vám vývoj cien pšeníc potravinárskej a kŕmnej, sladovníckeho jačmeňa, repky a kukurice v 44. A začiatku 45. Týždňa pre termínované obchody na burze MATIF. | 11/11/2010 | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA

Prinášame Vám aktuálny burzový spravodaj, v ktorom nájdete prehľad cien z jednotlivých búrz k 9. novembru 2010, ako aj vývoj cien za ostatný týždeň (zmena: nárast/pokles). | 10/11/2010 | viac informácií

Ceny pšenice, jačmeňa, raže či kukurice by podľa KBB mali v nasledujúcich troch mesiacoch vzrásť

Ceny pšenice, jačmeňa, raže či kukurice by v nasledujúcich troch mesiacoch mali vzrásť. Rovnako by sa podľa záverov utorňajšieho zasadnutia cenového výboru Komoditnej burze Bratislava mali v horizonte najbližšieho štvrťroku zvýšiť aj ceny olejnín. | 04/11/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Slabšie tohtoročné úrody repky v EÚ si vyžiadajú jej dovozy

Najväčšími producentmi repky v EÚ zostávajú Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Veľká Británia a Česká republika. Celková úroda EÚ-27 sa odhaduje na viac ako 20 mil. t, čo je o 1,5 mil. ton menej ako v minulom roku. | 28/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Rusko sa obáva nedostatku obilia, preto predĺžilo zákaz jeho vývozu o pol roka

Rusko predĺžilo zákaz vývozu obilia o pol roka do 1. júla 2011. V piatok (22.10.) večer to oznámil ruský premiér Vladimir Putin. Príčinou sú očakávania, že na ruskom trhu môže byť nedostatok obilia. Tohtoročnú úrodu totiž zničili rekordné suchá a požiare. | 25/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Ukrajina zaviedla kvóty na zrnoviny

Na Ukrajine nadobudla platnosť nariadenia Kabinetu ministrov UA zo dňa 4. októbra 2010 č. 938 o zavedení kvót na export zrna. Podľa nariadenia kvóty boli stanovené na pšenicu a zmes pšenice a raže... | 21/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA

Prinášame Vám aktuálny burzový spravodaj, v ktorom nájdete prehľad cien z jednotlivých búrz k 18.októbru 2010, ako aj vývoj cien za ostatné 4 týždne (zmena: nárast/pokles). Vzhľadom k tomu, že sa jedná o termínované obchody – pre MATIF s dodávkou tovaru väčšinou v novembri 2010 a pre BUDAPEŠŤ v novembri a decembri 2010 – informácie z uvedených búrz predznamenávajú možný vývoj cien jednotlivých komodít v najbližších týždňoch. Kurzový lístok Komoditnej burzy Bratislava určuje trhovú cenu komodít. Z uvedeného prehľadu cien je zrejmé, že na burze MATIF sa v sledovanom období priaznivo vyvíjali ceny kukurice a repky olejnej. Ceny ostatných komodít (pšenice kŕmnej a potravinárskej, sladovnícky jačmeň) medzimesačne klesli, najviac potravinárskej pšenice, o viac ako 17 €/t. Na burze v Budapešti posilnili ceny všetkých komodít. Mimoriadne vzrástla cena slnečnice, kŕmneho jačmeňa, repky olejnej, ale aj potravinárskej pšenice. | 18/10/2010 | viac informácií

MATIF - vývoj cien komodít v 41. týždni

Prinášame Vám vývoj cien pšeníc potravinárskej a kŕmnej, sladovníckeho jačmeňa, repky a kukurice v 41. týždni pre termínované obchody (november 2010) na burze MATIF. | 15/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

FAO: Ceny obilnín sú napriek svojmu vysokému rastu pod vrcholmi z roku 2008

Svetové ceny pšenice, kukurice a ryže síce v lete prudko vzrástli, okrem iného aj kvôli zákazu vývozu z Ruska postihnutého suchom, naďalej však zostávajú pod svojimi vrcholmi z roku 2008. Uviedla to Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). | 13/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Väčšina cien agroproduktov by podľa KBB mala o tri mesiace vzrásť

Väčšina cien poľnohospodárskych produktov by mala o tri mesiace vzrásť, pričom v prípade sladovníckeho jačmeňa by nárast cien mohol predstavovať až takmer 28 eur za tonu. Vyplýva to zo správy zo zasadnutia cenového výboru Komoditnej burzy Bratislava. | 06/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie