Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Správy z EFSA

Úrady EÚ sa domnievajú, že zistený fenylbutazón v konskom má veľmi malý dopad na spotrebiteľa; odporúčajú lepšiu sledovateľnosť koní a monitorovanie rezíduí veterinárnych liečiv

| 18/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA nemôže stanoviť bezpečnosť GM kukurice 98140 kvôli nedostatočným údajom

| 18/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

VTEC kmene: EFSA sa pozerá na ohrozenie verejného zdravia

| 11/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Správa EFSA a ECDC o zoonózach z roku 2011: Nárast prípadov infekcií baktériami Campylobacter a E.coli u ľudí, prípady infekcie baktériou Salmonella naďalej klesajú

| 11/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Mechanicky oddelené mäso: EFSA informuje o rizikách ohrozujúcich verejné zdravie a o detekčných metódach

| 11/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA odhaduje riziko zavlečenia včelích škodcov do EÚ

| 11/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Energetické nápoje

| 11/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vedci EFSA naďalej posilňujú koordináciu hodnotenia prídavných látok v potravinách a krmivách

| 11/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA pomáha Európskej komisii pri definovaní vedeckých kritérií pre endokrinné disruptory

| 20/03/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Energetické nápoje

| 11/03/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Ročná správa Vedeckej siete EFSA pre Hodnotenie rizika GMO za rok 2012

| 28/02/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Obchodné vzťahy medzi veľkými maloobchodnými reťazcami a dodávateľmi potravín

STANOVISKO Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Obchodné vzťahy medzi veľkými maloobchodnými reťazcami a dodávateľmi potravín – súčasný stav“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy) | 19/02/2013 | viac informácií

Záver z preskúmania hodnotenia rizika účinnej látky Verticillium albo-atrum (kmeň WCS850) v pesticídoch

| 13/02/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Záver z preskúmania z hľadiska posúdenia rizika pesticídnej účinnej látky sedaxane

| 13/02/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vedecké stanovisko o revízii súhrnnej správy EÚ o trendoch a zdrojoch zoonóz, pôvodcoch zoonóz a ohniskách nákazy

| 01/02/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Aspartam – EFSA opätovne uprednostňuje záujmy priemyslu pred opatrnosťou

Aspartam je umelé sladidlo, ktorého molekula bola syntetizovaná v USA ešte v šesťdesiatich rokoch. Po búrlivej odbornej diskusii bola táto molekula veľmi kontroverzným spôsobom povolená na používanie v potravinárstve ako náhražka za cukor ... | 28/01/2013 | viac informácií

EFSA definuje priemerné požiadavky pre príjem energie

| 15/01/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Aspartám: EFSA konzultuje svoje prvé kompletné hodnotenie rizika

| 15/01/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA sa zameriava na verejné zdravotné riziká z potravín neživočíšneho pôvodu

| 15/01/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Karamelové farbivá: expozícia spotrebiteľov je nižšia ako sa predpokladalo

| 15/01/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie