Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
ÚVOD

Situácia v slovenskom potravinárstve nie je dobrá

Situácia v slovenskom potravinárstve nie je dobrá

Vysoká sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny v porovnaní s okolitými krajinami podporuje nákupnú turistiku a v konečnom dôsledku poškodzuje vnútornú ekonomiku.

Dovoz a vývoz  poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiac január až december 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiac január až december 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až december 2014 bolo pasívne v objeme – 1 038,0 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o ...

| 12/03/2015 | Článok je určený len pre registrovaných | Celý článok | Tlač do PDF |

Možnosti účasti zástupcov SPPK v skupinách civilného dialógu Európskej komisie

Možnosti účasti zástupcov SPPK v skupinách civilného dialógu Európskej komisie

SPPK je už od roku 2004 členom organizácie COPA-COGECA, ktorá združuje profesionálne organizácie poľnohospodárov a potravinárov z krajín EÚ. Vďaka členstvu v tejto organizácií majú zástupcovia SPPK možnosť lobovať na úrovni EÚ za záujmy slovenských poľnohospodárov a potravinárov...

| 12/03/2015 | Článok je určený len pre registrovaných | Celý článok | Tlač do PDF |

Odborné vzdelávanie v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti pokračuje

Odborné vzdelávanie v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti pokračuje

SPPK v spolupráci so svojimi regionálnymi kanceláriami zabezpečuje vzdelávanie pre svoje členské subjekty aj v roku 2015. Dňa 10. marca 2015 zorganizovala školenie Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Nové Zámky

| 12/03/2015 | Článok je určený len pre registrovaných | Celý článok | Tlač do PDF |

Priame platby po novom vo Farmárskej revue

Priame platby po novom vo Farmárskej revue

Riaditeľka odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK Jarmila Dúbravská vysvetlila vyplácanie priamych platieb v programovom období v rokoch 2015 – 2020.

| 09/03/2015 | Článok je určený len pre registrovaných | Celý článok | Tlač do PDF |

Nadobudlo účinnosť nariadenie vlády o pravidlách poskytovania podpôr

Od 1. marca 2015 je účinné nariadenia, na základe ktorého budú poľnohospodári žiadať o podporu na „citlivé sektory“. podpora je… viac

Podpory pre poľnohospodárov po novom vo Farmárskej revue

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ing. Milan Semančík vysvetlil nový systém podpôr programovom období v rokoch 2015 – 2020.… viac

Cenné informácie pre mzdové účtovníčky

Regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory Trnava, Senica a Galanta zorganizovali začiatkom februára v spolupráci s daňovým poradcom Martinom Čačalom v… viac

Možnosti spolupráce v oblasti biohospodárstva a odpadového hospodárstva

Vážení členovia, radi by sme Vás informovali o podujatí, ktoré organizuje Centrum vedecko technických informácií v spolupráci s Klastrom pre… viac


 

V Košiciach rezonovali rôzne témy

Rôzne aktuálne témy rezonovali v piatok 27. februára na informačnom dni pre poľnohospodárov a potravinárov z východného Slovenska v Košiciach.… viac

Porada predsedov, podpredsedov a riaditeľov RPPK a RKŠ v Banskej Bystrici

Poradu predsedov, podpredsedov a riaditeľov RPPK a RKŠ sme zorganizovali 24. februára v Banskej Bystrici. Pozrite si videozostrih.… viac

Nové podporné mechanizmy

Problematike nových podporných mechanizmov do roku 2020 sú venované informačné dni pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov.… viac

Stanovisko stavovských organizácií k pripravovanému zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave

Bratislava, 23. februára 2015 – Sedem stavovských a profesijných organizácii zastupujúcich zamestnávateľov sa dnes stretlo, aby vyjadrili svoje jednotné stanovisko… viac


 

Pozrite si podiel slovenských potravín v obchodoch v druhom polroku 2014

MPRV SR zverejnilo na svojich stránkach zoznam prevádzkovateľov podľa percentuálneho podielu obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na… viac

Zmena predsedu a štatutárneho zástupcu Slovenskej živnostenskej komory

6. februára 2015 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnilo Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory, na ktorom bol odvolaný z funkcie predsedu… viac

Milan Semančík: Koniec mliečnych kvót ohrozí dlhoročných výrobcov

Na deregulácii komodít v EÚ budú profitovať najmä veľké krajiny. Slovenskí poľnohospodári už teraz často predávajú za ceny pod výrobnými… viac

Transatlantické partnerstvo a dogma o všeobecnej prospešnosti neustáleho rastu medzinárodných obchodných výmen

„Severoamerická dohoda o voľnom obchode vytvorí pracovné príležitosti s dobrými platmi vo všetkých troch krajinách, pretože otvorený trh stimuluje rast… viac


 

Financovanie