Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Archív

Pripomienkové konanie

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ( 0.00 MB, DOC, 29/01/2007 )

Dôvodom na predloženie návrhu zákona je úprava podrobností o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, vyplývajúca z prebratia Smernice Rady 2005/24/ES zo 14. marca 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 87/328/EHS týkajúca sa inseminačných staníc na

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vládny návrh zákona o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon). ( 0.00 MB, DOC, 16/02/2005 )

Materiál bude na programe zasadnutia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo. Vaše pripomienky vpíšte do okna pod týmto textom a odošlite kliknutím na tlačidlo "ODOŠLI" najneskôr do 30.3.2005.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Zásady pomoci členským subjektom a organizačným zložkám SPPK a RPPK, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v núdzi. ( 0.00 MB, DOC, 07/02/2005 )

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

ROKOVACÍ PORIADOK Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory - návrh ( 0.00 MB, DOC, 27/01/2005 )

Návrh bol aktualizovaný k 30.3.2005. Vaše pripomienky vpíšte do okna pod týmto textom a odošlite kliknutím na tlačidlo "ODOŠLI".

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

VOLEBNÝ PORIADOK Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory - návrh ( 0.00 MB, DOC, 27/01/2005 )

Návrh bol aktualizovaný k 30.3.2005. Vaše pripomienky vpíšte do okna pod týmto textom a odošlite kliknutím na tlačidlo "ODOŠLI".

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Financovanie