Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
TRHOVÉ INFORMÁCIE

ŽATVA 2010 - sumarizácia

Žatevné práce sú ukončené, no niektoré osiate plochy zostali nepozberané, nakoľko existuje predpoklad, že zamokrené plochy, t.j. podmáčané a zaplavené sa už zrejme nepodarí, resp. nie je rentabilné pozbierať. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sú dosiahnuté úrody, a teda aj produkcia podstatne nižšie. Najväčší výpadok, čo sa úrodnosti týka, je pri jačmeňoch - až do 30%. Úrodnosť repky je v porovnaní s uplynulým rokom nižšia o viac ako 19%. Úrodnosť pšenice je v porovnaní s minulým rokom nižšia o viac ako 20%. | 30/09/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

MATIF – vývoj cien komodít v 38. týždni

Prinášame Vám vývoj cien pšeníc potravinárskej a kŕmnej, sladovníckeho jačmeňa, repky a kukurice v 38. týždni pre termínované obchody (november 2010) na burze MATIF. Ceny všetkých SPPK sledovaných komodít v priebehu uplynulého týždňa klesali, resp. stagnovali, s výnimkou repky. Takýto vývoj pokračuje aj začiatkom tohto týždňa. | 28/09/2010 | viac informácií

PREHĽAD FARMÁRSKYCH CIEN v krajinách V4, Ukrajina a Rakúsko

Trh s obilninami je stále v dobrej kondícii. Predstavy o cene medzi potenciálnymi nákupcami a dodávateľmi sa výrazne líšia. Veľký dopyt je hlavne po pšenici dobrej a veľmi dobrej kvality. V tomto roku sa v porovnaní s minulým rokom očakáva nižšia úroda kukurice na zrno. | 24/09/2010 | viac informácií

Najdynamickejší nárast priemernej nákupnej ceny zaznamenal kŕmny jačmeň

Ponuka kŕmnych obilnín bola dostatočná a prevyšovala dopyt. Rapídne sa zvýšil záujem o kŕmny jačmeň, ktorého respondenti PPA ATIS nakúpili (napriek skokovému nárastu ceny) až 10,5 násobne viac ako v júli tohto roka. | 24/09/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

ŽATEVNÝ DISPEČING k 30.augustu 2010

Zo siedmeho monitoringu stavu žatevných prác vyplýva, že žatva je prakticky ukončená. Dosiahnuté úrody jednotlivých komodít sú podstatne nižšie ako v minulom roku. K tomuto sa pridávajú zhoršené kvalitatívne parametre pozberaného obilia, čo významným spôsobom ovplyvňuje výsledný efekt v podobe speňaženia pozbieraných komodít. Súčasťou dispečingu jej aj predbežná bilancia vybraných komodít. | 08/09/2010 | viac informácií

MATIF – vývoj cien komodít v 35. týždni

Prinášame Vám vývoj cien pšeníc potravinárskej a kŕmnej, sladovníckeho jačmeňa, repky a kukurice v 35. týždni pre termínované obchody (november 2010) na burze MATIF. | 08/09/2010 | viac informácií

ŽATEVNÝ DISPEČING k 23.augustu 2010

Zo šiesteho monitoringu stavu žatevných prác vyplýva, že žatva je prakticky v samom závere. Dosiahnuté úrodnosti jednotlivých komodít sú však podstatne nižšie v porovnaní s minulým rokom, ale aj päťročnými priemermi. K tomuto sa pridávajú zhoršené kvalitatívne parametre pozberaného obilia, čo významným spôsobom ovplyvňuje výsledný efekt v podobe speňaženia pozbieraných komodít. | 30/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA - Cenový spravodaj k 27.augustu 2010

Prinášame Vám aktuálny burzový spravodaj, ktorom nájdete prehľad cien z jednotlivých búrz k 27.augustu 2010, ako aj vývoj cien za ostatný týždeň (zmena: nárast/pokles). Vzhľadom k tomu, že sa jedná o termínované obchody – pre MATIF s dodávkou tovaru väčšinou v novembri 2010 a pre BUDAPEŠŤ v septembri 2010 – informácie z uvedených búrz predznamenávajú možný vývoj cien jednotlivých komodít v najbližších týždňoch. Z prehľadu cien vyplýva, že vývoj cien na burze MATIF v sledovanom období sa vyvíjal priaznivo, okrem kŕmnej pšenice, ktorá sa znížila o 2 €/t. Na burze v Budapešti vzrástli iba ceny kŕmneho jačmeňa a kŕmnej kukurice, ceny ostatných komodít poklesli. | 30/08/2010 | viac informácií

MATIF – vývoj cien komodít v 34. týždni

Prinášame Vám vývoj cien potravinárskej pšenice, kŕmnej pšenice, sladovníckeho jačmeňa, repky a kukurice v 34. týždni pre termínované obchody (november 2010) na burze MATIF. Pozitívnou správou pre prvovýrobcov je, že ceny všetkých SPPK sledovaných komodít opäť rastú (u repky bol vývoj v ostatných dňoch negatívny, podobne tomu bolo u kukurice a kŕmnej pšenice). Cena pšenice potravinárskej v uplynulom týždni oscilovala na hranici 214 €/t, dokonca včera sa vzrástla na 216 €/t. Cena sladovníckeho jačmeňa sa drží nad magickou hranicou 230 €/t a ďalej rastie. Cena repky v uplynulých dňoch neustále klesala až dosiahla dno v podobe 358 €/t, od ktorého sa odrazila a od utorka jej cena vzrástla o 10 €/t, na včerajších 368 €/t. Koncom týždňa sa zastavil prepad cien kŕmenej pšenice a kukurice, ich cena začala opäť rásť. | 27/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Cena pšenice kolíše a bude kolísať

Ako z nižšie uvedeného grafu vyplýva, cena pšenice začína zasa oslabovať po predchádzajúcom raste v úvodu tohto týždňa (23.august). Hoci sledujeme vývoj na burze v Chicagu, tento neostane bez odozvy na burze MATIF a následne aj na burze v Budapešti, ktoré SPPK tiež podrobne sleduje. Cena pšenice na burze v Chicagu oslabovala najmä v dôsledku toho, že Egypt, ktorý v minulosti dovážal pšenicu z Ruska, ju po zákaze jej vývozu z tejto krajiny nenakúpil v USA, ale 180 tisíc ton doviezol z Francúzska a 60 tisíc ton z Kanady. Na cenový výkyv vplýval tiež fakt, že v dôsledku vlhkého počasia má problémy s úrodou pšenice aj Nemecko. Predpokladáme, že pšenica bude aj nasledujúcich dňoch – oscilovať/kolísať v rozmedzí od 650 do 700 UScentov za bušel, čo v prepočte znamená, že bude kolísať medzi 239 €/t až 257 €/t. | 27/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Cena pšenice sa začína ustaľovať

Ako na grafe vidíme, cena pšenice sa v úvode tohto týždňa vrátila na úroveň z 13.augusta, po ktorom sa pomerne rýchlo prepadla na úroveň 651 US centov za bušel. Podľa vývoja v ostatných 10 dňoch sa zdá, že cena pšenice sa začína ustaľovať – osciluje medzi 650 a 700 US centami za bušel. Až vývoj v najbližších dňoch ukáže, či zostane v tomto rozmedzí alebo sa pohne jedným alebo druhým smerom. | 26/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

MATIF – vývoj cien komodít za ostatných 5 dní

Prinášame Vám vývoj cien potravinárskej pšenice, kŕmnej pšenice, sladovníckeho jačmeňa, repky a kukurice za ostatných 5 obchodných dní pre termínované obchody (november 2010) na burze MATIF. | 24/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

MATIF – vývoj cien komodít v 33. týždni

Prinášame Vám vývoj cien potravinárskej pšenice, kŕmnej pšenice, sladovníckeho jačmeňa, repky a kukurice v 33. týždni pre termínované obchody (november 2010) na burze MATIF. | 24/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

STAV INTERVENČNÝCH ZÁSOB v SR k 6. augustu 2010

| 19/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

ŽATEVNÝ DISPEČING k 16.augustu 2010

Z piateho monitoringu stavu žatevných prác vyplýva, že vrtochy počasia mali vplyv na priebeh žatevných prác aj v uplynulom týždni. Žatva sa však nezvratne blíži k záveru. Dosiahnuté úrodnosti jednotlivých komodít sú však podstatne nižšie v porovnaní s minulým rokom, ale aj päťročnými priemermi. K tomuto sa pridávajú zhoršené kvalitatívne parametre pozberaného obilia, čo významným spôsobom ovplyvňuje výsledný efekt v podobe speňaženia dorobeného produktu. | 18/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA - Cenový spravodaj k 18.augustu 2010

Prinášame aktuálny burzový spravodaj, v ktorom nájdete prehľad cien z jednotlivých búrz k 18.augustu 2010, ako aj vývoj cien za ostatné tri obchodné dni (zmena: nárast/pokles). | 18/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Cena pšenice zastavila prudký rast

V ostatných týždňoch rezonujú na komoditných trhoch najmä poľnohospodárske plodiny. Cena pšenice predminulý týždeň vystrašila obchodníkov, keď za dva dni narástla o štvrtinu a od začiatku júla sa zvýšila až o neuveriteľných 90 percent. | 18/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

ŠKOLSKÉ OVOCIE

Oznam PPA Oznam pre uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v programe „Školské ovocie“ | 17/08/2010 | viac informácií

PREHĽAD FARMÁRSKYCH CIEN v krajinách V4, Ukrajina a Rakúsko

Na medzinárodnom trhu s obilím panuje nervozita, najmä kvôli očakávaným stratám na výnosoch v Európe, Kanade a v čiernomorskom regióne. Navyše v dôsledku dažďov došlo k oneskoreniu siatia pšenice v Argentíne a osev bol ovplyvnený i zvýšením kurzu meny. Vyhliadky sa riadia predovšetkým vývojom na parížskom komoditnom trhu s termínovanými obchodmi, kde sa v súčasnej dobe cena pšenice blíži k 200,-EUR za tonu. Od začiatku júla mohla preto cena pšenice posilniť o 40%. Na viedenských komoditných burzách sa minulý týždeň objavili prvé ceny obilia z úrody roku 2010. Prvotriedna pšenica začala na úrovni 179,-EUR za tonu, kvalitná na 169,-EUR za tonu a potravinárska na 159,-EUR za tonu. | 17/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA Cenový spravodaj k 16.augustu 2010

Prinášame Vám aktuálny burzový spravodaj, ktorom nájdete prehľad cien z jednotlivých búrz k 13.augustu 2010, ako aj vývoj cien za ostatné tri obchodné dni (zmena: nárast/pokles). Vzhľadom k tomu, že sa jedná o termínované obchody – pre MATIF s dodávkou tovaru väčšinou v novembri 2010 a pre BUDAPEŠŤ v septembri 2010 – informácie z uvedených búrz predznamenávajú možný vývoj cien jednotlivých komodít v najbližších týždňoch. Z pohľadu poľnohospodárskej prvovýroby sa ceny jednotlivých komodít v uplynulých dňoch vyvíjali priaznivo, na burze MATIF (v priebehu 3 obchodných dní) vzrástli ceny pšeníc i sladovníckeho jačmeňa v priemere o cca 8€/t. Na burze v Budapešti významnejšie vzrástli ceny olejnín po minulo týždňovom útlme, ceny ostatných komodít posilňovali miernejšie. | 17/08/2010 | viac informácií
Financovanie