Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
ÚVOD

Situácia v slovenskom potravinárstve nie je dobrá

Situácia v slovenskom potravinárstve nie je dobrá

Vysoká sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny v porovnaní s okolitými krajinami podporuje nákupnú turistiku a v konečnom dôsledku poškodzuje vnútornú ekonomiku.

Nadobudlo účinnosť  nariadenie vlády o pravidlách poskytovania podpôr

Nadobudlo účinnosť nariadenie vlády o pravidlách poskytovania podpôr

Od 1. marca 2015 je účinné nariadenia, na základe ktorého budú poľnohospodári žiadať o podporu na „citlivé sektory“. podpora je zameraná na pestovanie cukrovej repy, vybraných druhov ovocia a zeleniny, chmeľ, rajčiaky, ale aj na vybrané kategórie výkrmového dobytka, dojnice po prvom otelení, či ovce a kozy. Prvé žiadosti sa budú predkladať do 15. mája 2015.

| 04/03/2015 | Článok je určený len pre registrovaných | Celý článok | Tlač do PDF |

Podpory pre poľnohospodárov po novom vo Farmárskej revue

Podpory pre poľnohospodárov po novom vo Farmárskej revue

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ing. Milan Semančík vysvetlil nový systém podpôr programovom období v rokoch 2015 – 2020.

| 04/03/2015 | Článok je určený len pre registrovaných | Celý článok | Tlač do PDF |

Cenné informácie pre mzdové účtovníčky

Cenné informácie pre mzdové účtovníčky

Regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory Trnava, Senica a Galanta zorganizovali začiatkom februára v spolupráci s daňovým poradcom Martinom Čačalom v Jaslovských Bohuniciach školenie pre mzdové účtovníčky.

| 03/03/2015 | Celý článok | Tlač do PDF |

Možnosti spolupráce v oblasti biohospodárstva a odpadového hospodárstva

Možnosti spolupráce v oblasti biohospodárstva a odpadového hospodárstva

Vážení členovia, radi by sme Vás informovali o podujatí, ktoré organizuje Centrum vedecko technických informácií v spolupráci s Klastrom pre industriálne biotechnológie v rámci aktivít Horizont 2020 a ktoré sa uskutoční 10. Marca 2015 v Bratislave.

| 02/03/2015 | Článok je určený len pre registrovaných | Celý článok | Tlač do PDF |

V Košiciach rezonovali rôzne témy

V Košiciach rezonovali rôzne témy

Rôzne aktuálne témy rezonovali v piatok 27. februára na informačnom dni pre poľnohospodárov a potravinárov z východného Slovenska v Košiciach.

| 02/03/2015 | Celý článok | Tlač do PDF |

Správa z C-C – január 2015

Únia potravinárov Slovenska upozorňuje na nevyhnutnosť investícií do obnovy výrobných technológií v potravinárskom priemysle

V utorok 10. 2. 2015 sa na pôde SPPK uskutočnilo Valné zhromaždenie Únie potravinárov Slovenska. Zúčastnení sa zamerali na hlavné… viac

EFSA trvá na neškodnosti Bisfenolu A (BPA) napriek opačnému názoru rozhodujúcej časti vedeckej komunity

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal 21. januára 2015 vedecké stanovisko k obalovému materiálu, produktu chemickej syntézy, nazývanému… viac

Podpora v poľnohospodárstve sa od 1.1.2015 mení

Od tohto roku sa začína na Slovensku uplatňovať nový systém podpôr. Systém SAPS pokračuje, pričom platba na hektár sa skladá… viac


 

Správa EÚ je podkladom pre efektívny boj proti rozvoju bakteriálnej rezistencie

Používanie určitých antimikrobiálnych látok u ľudí a zvierat je spojené s rezistenciou humánnych a zvieracích kmeňov baktérií k týmto antimikrobikom.… viac

Tlak na reguláciu vzťahov dodávateľov s reťazcami v ČR silnie

Medzi politikmi a časťou biznisu v Českej republike sa znovu ozýva volanie po prísnejších pravidlách pre vzťahy výrobcov potravín a… viac

OECD a pôdohospodárstvo

Každoročné Globálne fórum pre poľnohospodárstvo sa 2. decembra 2014 venovalo téme agrárneho obchodu. … viac

Rusko ani čiastočne neobnoví dovoz mäsa z EÚ

Po januárových stretnutiach s Európskou komisiou prišiel ruský štátny dozor Rosselkhoznadzor s návrhom, že bezpečnosť európskeho mäsa preskúmajú v niektorých… viac


 

Vývoz liehovín z USA bol vlani piaty rok po sebe rekordný

Vývoz liehovín zo Spojených štátov vlani vzrástol o 3,7 percenta na 1,56 miliardy dolárov a piaty rok po sebe bol… viac

TTIP: Rokovania pokračujú, podpora slabne

V Bruseli sa stretnú diplomati na novom kole rokovaní o TTIP. Grécka vláda oznámila, že konečnú dohodu nepodporí.… viac

Predaj pozemkov a pôdy údajne narazil na rôzny postup katastrálnych úradov

Katastrálne odbory okresných úradov prerušujú konania pri prevode tých rodinných domov, s ktorými sa predávajú aj pozemky za domom. Upozornil… viac

Nové pravidlá na prebaľovanie potravín

Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú balenie, respektíve prebaľovanie potravín z pôvodného obalu do nového obalu, budú musieť túto činnosť vopred nahlásiť štátnej… viac


 

Financovanie