Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
TRHOVÉ INFORMÁCIE

ŽATEVNÝ DISPEČING k 9.augustu 2010

Zo štvrtého monitoringu stavu žatevných prác vyplýva, že vrtochy počasia mali vplyv na priebeh žatevných prác aj v uplynulom týždni. Faktom však zostáva, že žatva sa v produkčných regiónoch blíži k záveru. Dosiahnuté úrodnosti jednotlivých komodít sú však podstatne nižšie v porovnaní s minulým rokom, ale aj päťročnými priemermi. K tomuto sa pridávajú zhoršené kvalitatívne parametre pozberaného obilia, čo významným spôsobom ovplyvňuje výsledný efekt v podobe speňaženia dorobeného produktu. | 16/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA - Cenový spravodaj k 9. augustu 2010

Prinášame Vám aktuálny burzový spravodaj, ktorom nájdete prehľad cien z jednotlivých búrz k 9.augustu 2010, ako aj vývoj cien za ostatné tri obchodné dni (zmena: nárast/pokles). Vzhľadom k tomu, že sa jedná o termínované obchody – pre MATIF väčšinou november 2010 a pre BUDAPEŠŤ september 2010 – informácie z uvedených búrz predznamenávajú možný vývoj cien jednotlivých komodít v najbližších týždňoch. Ceny jednotlivých komodít naďalej prudko rastú, keď na burze MATIF (v priebehu 3 obchodných dní) vzrástla cena sladovníckeho jačmeňa o 15,00 €/t a kŕmnej pšenice o viac ako 14,00 €/t. Na burze v Budapešti zasa významne vzrástli ceny potravinárskej i kŕmnej pšenice. Podstatne miernejšie rastú ceny olejnín. Je predpoklad, že ceny pôjdu nahor ešte nahor ešte niekoľko týždňov. | 09/08/2010 | viac informácií

ŽATEVNÝ DISPEČING k 2.augustu 2010

Z tretieho monitoringu stavu žatevných prác vyplýva, že počasie aj v uplynulom týždni nie celkom poľnohospodárom prialo. Žatevné práce boli pozastavené vo viacerých regiónoch Slovenska, pozbierané obilie má v mnohých prípadoch nižšie kvalitatívne parametre. | 08/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA - Cenový spravodaj k 4.augustu 2010

Prinášame Vám aktuálny burzový spravodaj, v ktorom nájdete prehľad cien z jednotlivých búrz k 4.augustu 2010, ako aj vývoj cien za ostatný týždeň (zmena: nárast/pokles). Vzhľadom k tomu, že sa jedná o termínované obchody – pre MATIF väčšinou august 2010, pre BUDAPEŠŤ september 2010 – informácie z uvedených búrz predznamenávajú možný vývoj cien jednotlivých komodít v čase vrcholiacej žatvy na Slovensku. Zároveň Vás upozorňujeme na až neuveriteľné nárasty potravinárskej pšenice a sladovníckeho jačmeňa na burze MATIF (v priebehu 4 obchodných dní) a enormný nárast ceny kŕmnej pšenice na burze v Budapešti. Naopak cena kŕmneho jačmeňa sa na tejto burze po cenovom skoku v predchádzajúcich dňoch začala uberať smerom nadol. | 04/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Ceny pšenice v Európe prekonali za mesiac najstrmší rast za tridsať rokov

Ceny pšenice v Európe v priebehu mesiaca prekonali najstrmší rast za viac ako 30 rokov. Na príčine je veľké sucho v Rusku. To vyvoláva obavy zo zdražovania potravinárskych výrobkov z múky. | 04/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA

Prinášame Vám aktuálny burzový spravodaj, v ktorom nájdete prehľad cien z jednotlivých búrz k 30. júlu 2010, ako aj vývoj cien za ostatné dva týždne (zmena: nárast/pokles). Vzhľadom k tomu, že sa jedná o termínované obchody - väčšinou august 2010 – informácie z búrz zároveň predznamenávajú cenovú úroveň jednotlivých komodít v čase vrcholiacej žatvy. Zároveň Vás upozorňujeme na nárast cien pšeníc (potravinárskej, kŕmnej), ako aj repky olejky na burze MATIF a enormný nárast ceny kŕmneho jačmeňa na burze v Budapešti. | 30/07/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

ŽATEVNÝ DISPEČING k 26.júlu 2010

Z druhého monitoringu stavu žatevných prác vyplýva, že počasie nebolo v úvode uplynulého týždňa k poľnohospodárom žičlivé. Žatevné práce preto stagnovali vo viacerých regiónoch Slovenska, pozbierané obilie má v mnohých prípadoch nižšie kvalitatívne parametre. Dosiaľ bolo pozbieraných vyše 80%plôch repky a približne 58% plôch hustosiatych obilnín. | 30/07/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA

Prinášame Vám aktuálny burzový spravodaj, ktorom nájdete prehľad cien z jednotlivých búrz k 14.júlu 2010, ako aj vývoj cien v ostatnom týždni (zmena: nárast/pokles). Vzhľadom k tomu, že sa jedná o termínované obchody - väčšinou august 2010 – informácie z búrz zároveň predznamenávajú cenovú úroveň jednotlivých komodít v čase vrcholiacej žatvy. Za povšimnutie stojí nárast ceny repky olejky a kŕmnej pšenice na burze MATIF, rovnako nárast cien jednotlivých komodít na burze Budapešť. | 14/07/2010 | viac informácií

Žatva 2010

Aktuálny stav žatevných prác k 13.7.2010. Zberá sa najmä repka, zožatých je približne 28 496 hektárov | 14/07/2010 | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA

INFORMÁCIE O TRHU S OBILNINAMI V SR A EÚ: 7.7.2010 | 08/07/2010 | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA

| 28/06/2010 | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA

Prinášame Vám aktuálny prehľad cien z jednotlivých búrz k 7. júnu 2010. Uvedený prehľad tiež zachytáva vývoj cien v ostatných štyroch mesiacoch (zmena: pokles, nárast) a zároveň predznamenáva cenovú úroveň jednotlivých komodít v čase vrcholiacej žatvy, nakoľko sa jedná o termínované obchody. | 08/06/2010 | viac informácií

Výrobky, ktorým končí platnosť rozhodnutia o udelení „Značky kvality SK“.

Možnosť požiadať o predĺženie rozhodnutia o udelení značky do 15. júla 2010. | 11/05/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Výsledky zberu obilnín a repky v r. 2009

V období, keď budete čítať tieto riadky spomienka na tohtoročné dožinky, ako oslavu ukončenia žatvy a oslavu nového chleba, bude vo vašej pamäti už len doznievať. Určitý časový odstup od ukončenia žatevných prác nám však poskytol priestor pre | 05/01/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

JESENNÝ DISPEČING k 7.12.2009

Informácia o stave zberových prác, produkcii a hektárových úrodách. | 14/12/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

BURZY: MATIF, BUDAPEŠŤ, KBB-BA

Ceny obilnín, olejnín a repkového oleja k 11. decembru 2009 | 14/12/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Intervenčný nákup obilnín

Aktuálny stav k 4. decembru 2009. | 14/12/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

CENY OBILNÍN V SR

Nákupné ceny pšenice, jačmeňa, kukurice a slnečnice v 49. týždni. | 14/12/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Prehľad cien platených poľnohospodárom k 2.decembru 2009

| 14/12/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

JESENNÝ DISPEČING k 30.11.2009

Pokračuje zber kukurice na zrno a cukrovej repy; Stav jesenných zberových prác, produkcia a hektárové úrody | 06/12/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie