Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Správy z EFSA

Antimikrobiálna rezistencia

| 04/05/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Zasady pri hodnoteni rizika

| 04/05/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Správa za mesiac marec 2012

| 03/05/2012 | viac informácií

Správa za mesiac február 2012

| 03/05/2012 | viac informácií

Dopad špekulácií na komoditných trhoch na volatilitu cien agropotravinárskych produktov

Od roku 2008 sú Európa a svet konfrontovaní s nebývalým rozsahom fenoménu, ktorý sa predtým skoro nevyskytoval: volatilitou cien poľnohospodárskych produktov. Tento jav je úzko spojený s objavením sa deficitov v ponuke, čo je po dlhých desaťročiach niečo úplne nové. A naozaj, bez ohľadu na to... | 05/12/2011 | viac informácií

EFSA odmieta obvinenia zo stretu záujmov

Výkonná riaditeľka EFSA Catherine Geslain-Lanéelle reaguje na spochybnenia vyslovené európskym poslancom za stranu zelených pánom José Bové. | 14/01/2011 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

GMO - obvinenia zo stretu záujmov vo vedení EFSA

V rozhovore poskytnutom EurActiv.fr, europoslanec za Zelených/ALE obviňuje Európsku Agentúru pre Potravinovú Bezpečnosť (EFSA), že je v rukách nadnárodných spoločností a ďalej si želá vykonanie reformy pri menovaní jej členov. Spochybňujete predsedníčku Európskej Agentúry pre Potravinovú Bezpečnosť (EFSA). Prečo?... | 14/01/2011 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Eurobarometer 2010 - riziká spojené s potravinami

Obavy slovenských spotrebiteľov z chemickej kontaminácie potravín. | 10/12/2010 | viac informácií

EFSA zaktualizoval príručku k hodnoteniu vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na životné prostredie.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil zaktualizovanú príručku pre hodnotenie rizík geneticky modifikovaných rastlín pre životné prostredie (ERA), ktoré reflektujú súčasný stav vedeckého poznania v tejto oblasti... | 16/11/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA – vedecké stanovisko pre skupinu látok určených na aromatizáciu.

EFSA dokončil prvú etapu komplexného vyhodnotenia bezpečnosti látok určených na aromatizáciu. | 16/11/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Sú azo farbivá vhodné na zaradenie medzi zložky potravín?

V nadväznosti na žiadosť Európskej komisie poskytol EFSA (Panel NDA – Panel pre dietetické výrobky, výživu a alergie) vedecké stanovisko o vhodnosti zaradenia potravinárskych azo farbív: tartrazín (E 102), žlť - sunset yellow (E 110), carmoisine (E 122), amarant (E 123), ponceau 4R (E 124), červeň alura - Allura Red AC (E 129), brilantná čierna BN (E 151), hnedá FK (E 154), hnedá HT (E 155) a litholrubín BK (E 180) do zoznamu zložiek potravín | 25/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA pokračuje v dialógu so zúčastnenými stranami za účelom vysvetliť žiadateľom ako postupuje plnenie stanovených úloh EFSA v oblasti schvaľovania zdravotných tvrdení .

EFSA organizuje sériu konzultácií na konkrétne témy, za účelom poskytnúť žiadateľom dodatočné informácie. Prvá konzultácia na tému črevá a imunitné funkcie sa bude konať 2. decembra 2010. | 25/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Bezpečnosť troch potravinárskych farbív: E 151, 154 a 155

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, vedecký panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (EFSA–CONTAM), prijal dňa 19.4.2005 stanovisko, v ktorom podporil posudzovanie rizika z akrylamidu v potravinách vykonané Spoločným výborom expertov FAO/WHO pre potravinárske aditíva. | 31/05/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Brómované spomaľovače horenia v potravinách

Brómované spomaľovače horenia (BFR) sú antropogénne chemické látky, ktoré sa pridávajú do širokého okruhu spotrebiteľských / komerčných výrobkov. Cieľom je zvýšiť odolnosť výrobkov voči horeniu. | 31/05/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA publikovala správu o aktivitách zberu dát a jeho ďalšom smerovaní

EFSA uverejnil správu, v ktorej uvádza prehľad svojich súčasných aktivít a ďalšieho smerovania sekcie DATEX zaoberajúcej sa zberom dát. V správe sa uvádza, že presné, vyčerpávajúce a porovnateľné údaje o výskyte rôznych látok alebo mikroorganizmov v potravinách a o zvyklostiach v konzumácii potravín sú nevyhnutné pre to, aby EFSA mohol vykonávať vysoko kvalitné hodnotenie rizika a poskytovať rady týkajúce sa výživy a zdravia. | 21/05/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA prehodnocuje prídavné látky schválené v EÚ a žiada o poskytnutie informácií.

Do 23.5.2010 je možné zaslať EFSA údaje týkajúce sa týchto prídavných látok: emulgátory, stabilizátory a želírujúce látky. | 11/05/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Bezpečnosť troch potravinárskych farbív: E 151, 154 a 155.

Ďalšie vedecké stanoviská EFSA k potravinárskym aditívam v rámci programu ich opätovného posudzovania... | 05/05/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stanovisko EFSA k olovu v potravinách.

Panel pre kontaminanty Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA–CONTAM) uverejnil dňa 20.4.2010 vedecké stanovisko k možnému zdravotnému riziku z prítomnosti olova v potravinách. Panel CONTAM prišiel v stanovisku k záveru, že súčasná úroveň expozície olovu predstavuje nízke, až zanedbateľné riziko pre väčšinu dospelej populácie. Potenciálna obava však existuje, pokiaľ ide o možný vplyv na vývoj nervového systému u malých detí.... | 05/05/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Alergizujúci potenciál GM potravín a krmív.

Do 31.1.2010 je možné podávať pripomienky k návrhu EFSA týkajúceho sa posudzovania alergenity GM plodín a mikroorganizmov a odvodených potravín a krmív. | 15/12/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Spolupráca EFSA a Japonska.

EFSA podpísal s Japonskom memorandum o spoluprácu. Je to druhá medzinárodná iniciatíva EFSA. Prvá bola podpísaná s USA v roku 2007. | 15/12/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie