Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Správy z EFSA

EFSA: Databáza poznatkov o esteroch 3-MCPD

Priebežne aktualizovaná databáza bude poskytovať prehľad o výskumných aktivitách, ktoré už boli realizované a pomôže identifikovať nové výskumné zamerania v danom smere. | 27/11/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA sa vyjadril k šiestim potravinárskym farbivám.

Vedecký panel EFSA pre prídavné látky (Panel ANS) po preskúmaní všetkých dostupných dôkazov znížil hodnoty akceptovateľný denný príjem (ADI) pre tri umelé potravinárske farbivá: | 23/11/2009 | viac informácií

Referenčné hodnoty pre výživové faktory: sacharidy, vláknina, tuk.

EFSA uverejnil odporúčaný príjem sacharidov, vlákniny a tuku a zahájil diskusiu k tomuto návrhu. Do 15.10.2009 je možné podávať pripomienky. | 18/11/2009 | viac informácií

Návod EFSA na posudzovanie bezpečnosti rastlinných materiálov

Odporúčanie určené autoritám a výrobcom, ako postupovať pri posudzovaní bezpečnosti bylín určených pre výživové doplnky. | 18/11/2009 | viac informácií

EFSA odhalila pesticídy v európskych biopotravinách

Monitorovacia správa o zbytkoch pesticídov v európskych potravinách po prvý krát zahrnula do testovania aj biopotraviny. V produktoch ekologického poľnohospodárstva boli zistené nadlimitné zostatky pesticídov. | 04/08/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vplyv zmeny klimatických podmienok na produkciu aflatoxínu B1 v obilninách

EFSA vyzýva vedecké organizácie menované členskými štátmi EÚ k zasielaniu návrhov, ktoré budú využité pri vypracovaní štúdie. | 22/07/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vedecké stanovisko EFSA k označovaniu nutričných hodnôt

| 17/06/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Monitorovanie akrylamidu v potravinách

EFSA uverejnila výsledky z monitorovania akrylamidu v EÚ v roku 2007. Hodnoty akrylamidu boli porovnávané s hodnotami za obdobie rokov 2003-2006. | 21/05/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie