Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
ÚVOD

Situácia v slovenskom potravinárstve nie je dobrá

Situácia v slovenskom potravinárstve nie je dobrá

Vysoká sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny v porovnaní s okolitými krajinami podporuje nákupnú turistiku a v konečnom dôsledku poškodzuje vnútornú ekonomiku.

Únia potravinárov Slovenska upozorňuje na nevyhnutnosť investícií do obnovy výrobných technológií v potravinárskom priemysle

Únia potravinárov Slovenska upozorňuje na nevyhnutnosť investícií do obnovy výrobných technológií v potravinárskom priemysle

V utorok 10. 2. 2015 sa na pôde SPPK uskutočnilo Valné zhromaždenie Únie potravinárov Slovenska. Zúčastnení sa zamerali na hlavné ciele, ktorými je obhajoba a ochrana spoločných záujmov a presadzovanie požiadaviek svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania potravinárskej výroby na Slovensku.

| 10/02/2015 | Celý článok | Tlač do PDF |

EFSA trvá na neškodnosti Bisfenolu A (BPA) napriek opačnému názoru rozhodujúcej časti vedeckej komunity

EFSA trvá na neškodnosti Bisfenolu A (BPA) napriek opačnému názoru rozhodujúcej časti vedeckej komunity

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal 21. januára 2015 vedecké stanovisko k obalovému materiálu, produktu chemickej syntézy, nazývanému Bisfenol A (BPA). Je to látka, ktorá sa vo veľkom používa v potravinárskych i nepotravinárskych aplikáciách...

| 09/02/2015 | Celý článok | Tlač do PDF |

Podpora v poľnohospodárstve sa od 1.1.2015 mení

Podpora v poľnohospodárstve sa od 1.1.2015 mení

Od tohto roku sa začína na Slovensku uplatňovať nový systém podpôr. Systém SAPS pokračuje, pričom platba na hektár sa skladá zo základnej sadzby a z platby za ozeleňovanie teda „greening“. Zároveň sa zavádza nová platba pre mladých poľnohospodárov na prvých 28 hektárov.

| 09/02/2015 | Článok je určený len pre registrovaných | Celý článok | Tlač do PDF |

Správa EÚ je podkladom pre efektívny boj proti rozvoju bakteriálnej rezistencie

Správa EÚ je podkladom pre efektívny boj proti rozvoju bakteriálnej rezistencie

Používanie určitých antimikrobiálnych látok u ľudí a zvierat je spojené s rezistenciou humánnych a zvieracích kmeňov baktérií k týmto antimikrobikom.

| 05/02/2015 | Celý článok | Tlač do PDF |

Slovenská pôda bola do roku 2014 slabo chránená pred vykupovaním

Slovenská pôda bola do roku 2014 slabo chránená pred vykupovaním.… viac

Producenti mlieka a masla môžu žiadať o podporu na uskladnenie zásob

Slovenskí producenti mlieka a masla môžu žiadať o podporu na skladovanie do 28. februára 2015. Európska komisia (EK) nariadením (16.12.2014)… viac

ÚGKK na katastrálnom portáli denne aktualizuje údaje o vlastníkoch

Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) zaviedol dennú aktualizáciu on-line údajov o vlastníkoch nehnuteľností, vrátane tých, ktorí sa dosiaľ k… viac

Potraviny sa konzervujú už 190 rokov, nápad prišiel z Ameriky

- Pred 190 rokmi, 19. januára 1825, získali Angličania Ezra Daggett a Thomas Kensett v USA patent na konzervovanie potravín… viac


 

Komisia otvorila konzultáciu o predaji olivového oleja, hovädziny, teľaciny a plodín

V posúdení vplyvu súvisiacom s reformou SPP Komisia poukázala na potrebu zlepšiť fungovanie potravinového dodávateľského reťazca a vytvoriť vhodné podmienky… viac

FRUIT LOGISTICA

Pozývame vás na medzinárodný odborný veľtrh pre logistiku a marketing v obchode s čerstvým ovocím a zeleninou a fresh convenience… viac

Klenovecký syrec v zozname výrobkov s chráneným zemepisným označením

Do európskeho zoznamu výrobkov s chráneným zemepisným označením pribudol v týchto dňoch ďalší slovensky produkt - Klenovecký syrec.… viac

Degradácia pôdy je horšia ako klimatické zmeny

"Pôda je aspekt, ktorý je celosvetovo veľmi podceňovaný. Podľa mňa je degradácia pôdy oveľa podstatnejšia než klimatické zmeny," uviedol zakladateľ… viac


 

Kšeftovanie s repkovým olejom: firmy mali český štát okradnúť o 178 miliónov Kč

Deväť ľudí a dve firmy mieria v ČR na súd kvôli daňovému úniku za viac ako 178 miliónov korún, ktorý… viac

Zahraničné spoločnosti si hľadajú partnerov do projektov v rámci Horizon2020

Spoločnosti AB Sustain a Red2Red si hľadajú partnerov do projektov v rámci programu Horizon2020.… viac

Seminár Bioekonomika – príležitosti na spoluprácu

Technologické centrum AV ČR v spolupráci s Česko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou organizuje v svojich priestoroch vo štvrtok 29. januára… viac

CVTI organizuje seminár a workshop k programu Horizont 2020

Dňa 22.1.2015 od 9:00 sa v priestoroch Centra vedecko – technických informácií na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave uskutoční workshop… viac


 

Financovanie