Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
ÚVOD

Situácia v slovenskom potravinárstve nie je dobrá

Situácia v slovenskom potravinárstve nie je dobrá

Vysoká sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny v porovnaní s okolitými krajinami podporuje nákupnú turistiku a v konečnom dôsledku poškodzuje vnútornú ekonomiku.

ZDIERANIE V SEKTORE VEĽKODISTRIBÚCIE NA FRANCÚZSKY SPÔSOB

Preklad z francúzskeho mesačníka "Le Monde Diplomatique" na tému obchodných reťazcov.

| 23/09/2008 | Celý článok | Tlač do PDF |

Friedrich August von Hayek a ekonomický liberalizmus

Friedrich August von Hayek a ekonomický liberalizmus v ponímaní jeho dnešných protagonistov a vo svetle skúseností naakumulovaných za posledných 25 rokov

| 05/09/2008 | Celý článok | Tlač do PDF |

Informácie z CIAA

Diskusia členov Európskeho parlamentu s francúzskym ministrom poľnohospodárstva

| 31/07/2008 | Celý článok | Tlač do PDF |

Financovanie