Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
ÚVOD

Situácia v slovenskom potravinárstve nie je dobrá

Situácia v slovenskom potravinárstve nie je dobrá

Vysoká sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny v porovnaní s okolitými krajinami podporuje nákupnú turistiku a v konečnom dôsledku poškodzuje vnútornú ekonomiku.

Legislatívna úprava vzťahov medzi obchodnými reťazcami a ich dodávateľmi v slovenskom a európskom kontexte

RNDr. Igor Šarmír, PhD, riaditeľ Odboru potravinárstva a obchodu SPPK Obsah vystúpenia na 3. Európskom seminári Tatranská Lomnica 9.-11. apríl 2008

| 15/04/2008 | Celý článok | Tlač do PDF |

Financovanie