Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Termínovník podujatí

Termínovník podujatí organizovaných v rámci SPPK na rok 2015

Termínovník podujatí
organizovaných v rámci SPPK na rok 2015
 

Aktualizované: 18.3.2015 6:30
18.3.2015 Seminár  určený pre manažment poľnohospodárskych subjektov –  Jaslovské Bohunice.       RPPK TT, SE, GA
25. - 28.3.2015 Výstava AGROSALÓN, - 5. Medzinárodná poľnohospodárska výstava. Miesto: AGROKOMPLEX NITRA       AGRION
25.3.2015 Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín, Jaslovské Bohunice       RPPK TT, SE
27. -28.3.2015 Zasadnutie V4 v Poľsku       SPPK
27.3.2015 Školenie z oblasti rastlinolekárskej starostlivosti, Galanta       RPPK GA
13.4.2015 Školenie kombajnistov       RPPK VT
16.4.2015 Spoločné zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady RPPK Nové Zámky v Zemnom       RPPK NZ
17.4.2015 6. ročník propagačnej akcie „Zo salaša do mesta“ v Považskej Bystrici.       RPPK PB
22.4.2015 Zasadnutie P SPPK v Bratislave       SPPK
23. - 24.4.2015 Prezídium COPA       SPPK
23.4.2015 XXVIII. valné zhromaždenie delegátov SPPK       SPPK
29.4.2015 VZ RPPK Považská Bystrica v Praznove.       RPPK PB
12.5.2015 Medzinárodná konferencia „Potraviny a obchod 2014 / Food & Trade 2015“       SPPK
13.5.2015 XX. ročník Chovateľský deň pinzgauského plemena a aukčný nákupný trh v Podturni.       ZCHPD
20.5.2015 Členská schôdza Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, Agroinštitút – Kongresová sála, Nitra       SZPM
21.5.2015 Deň poľa - 21. Deň poľa zameraný na krmoviny - AGRIA, Liptovský Ondrej       AGRION
5.2015 Valné zhromaždenie RPPK Senica       RPPK SE
5.2015 Valné zhromaždenie RPPK Zvolen       RPPK ZV
26. - 27.6.2015 Zasadnutie V4 v Českej republike       SPPK
10. -12.6.2015 Horti Austria – Rakúska odborná výstava – záhradníctvo, zeleninárstvo, ovocinárstvo       SPPK
2.6.2015 Prezídium COPA       SPPK
25. -26.6.2015 Národná výstava hospodárskych zvierat a poľnohospodárskej techniky v Brne.       SPPK
30.6.2015 Valné zhromaždenie RPPK Vranov n. T.       RPPK VT
6.2015 IV. ročník - Tradičná chuť Podpoľania       RPPK ZV
7.2015 Predstavenstvo RPPK Zvolen       RPPK ZV
4.9.2015 Valné zhromaždenie RPPK Nové Zámky a Okresné dožinkové slávnosti       RPPK NZ
September 2015 Zasadnutie V4 v Slovenskej republike       SPPK
24. - 25.9.2015 Prezídium COPA       SPPK
8.10.2015 Deň poľa kukurice - AGRODIVÍZIA, Selice.       AGRION
15.10.2015 Deň prvovýrobcov mlieka 2015, 11. ročník, Hotel Kaskády, Sielnica       SZPM
10.2015 Predstavenstvo RPPK Zvolen       RPPK ZV
12.2015 Predstavenstvo RPPK Zvolen       RPPK ZV
December 2015 Zasadnutie V4 v Maďarsku       SPPK
3. - 4.12.2015 Prezídium COPA       SPPK

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie