Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Baktéria E.coli

COPA-COGECA je za viac finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov

COPA-COGECA je za viac finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov

COPA-COGECA je za viac finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov

COPA-COGECA reagovala na nové návrhy Európskej komisie, na mimoriadne opatrenia, poskytnúť pomoc všetkým EÚ pestovateľom ovocia a zeleniny prežiť krízu a nákazovú vlnu E. coli, a vyjadrila poľutovanie nad nízkou sumou príspevku. Varovala, že nebude stačiť na podstatné pokrytie ich strát.

Generálny sekretár Copa-COGECA, Pekka Pesonen, povedal: "Musí existovať viac prostriedkov k dispozícii pomôcť odvetviu z tejto hlbokej krízy. V tomto roku sa dosiahla úspora poľnohospodárskych výdavkov v rozpočte Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a tá musí byť použitá pre všetkých výrobcov a organizáciám výrobcov, ktoré boli zasiahnuté touto krízou. Núdzový fond by mal byť medzi členskými štátmi, kde došlo k poškodeniu, rovnaký. "


Pokračoval: "Podpory na znovuzavedenie na trh, ktoré sa stali nepredaným tovarom, musia byť zavedené znova. Rozdiel medzi predajnou cenou pred a po 26. máji 2011 musí byť nahradený. Za bežných trhových podmienok sú podpory obmedzené, preto by malo financovanie predstavovať úroveň 50% na strane výrobcov a 50% z rozpočtu EÚ. Organizácie výrobcov budú tiež zodpovedné za neobvyklé straty, ktoré vytvoria ďalšie zaťaženie a náklady, ktoré budú musieť byť dobre kompenzované. "


"Ďalšie straty, ktoré vyplývajú po vypuknutí epidémie E. coli, musia byť na úrovni 100% financované z Organizácie trhu Spoločenstva (GMO). Hospodárska pomoc tiež musí byť daná aj pre všetkých výrobcov, ktorý neprodukujú úrodu a naďalej pretrváva nezáujem o ich produkty“


Trval na tom: "Všetky druhy ovocia a zeleniny, u ktorých je to preukázané, že za pokles cien došlo v dôsledku vypuknutia epidémie E. coli, môžu získať pomoc a navrhovaná lehota musí byť predĺžená. Okrem toho budú spustené samostatné veľké európske reklamné kampane pre EÚ aj pre krajiny mimo EÚ a uskutočnia sa s cieľom podporiť spotrebu ovocia a zeleniny a obnoviť tak dôveru spotrebiteľov. "Okrem toho vyzval Pesonen, aby boli zvýšené obmedzenia obchodu z krajín mimo EÚ, lebo zostane tradičné množstvo vyvážaného tovaru do trhu EÚ, ktorý robí situáciu ešte horšie tým, že tlačia cenou viac na výrobcov.

 


Dátum vydania: 06.10.2011

Zdroj: www.fruchtportal.de

 


« späť

Financovanie