Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Centrá odborného vzdelávania a prípravy

Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Centrum odborného vzdelávania a prípravy

V zmysle zákona č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže stredná odborná škola, stredisko praktického vyučovania, školské hospodárstvo alebo stredisko odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy ak o tom, so súhlasom zriaďovateľa, rozhodne vecne zodpovedná stavovská alebo profesijná organizácia.
 

Hlavné úlohy, ktoré má Centrum odborného vzdelávania a prípravy plniť:

• zabezpečenie praktického vyučovania žiakov strednej odbornej školy
• zabezpečenie praktického vyučovania SOŠ v rámci celého Slovenska v totožných alebo príbuzných odboroch
• zabezpečenie akreditovaných rekvalifikačných kurzov
• zabezpečenie služieb pre zamestnávateľov
• príprava učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy, ich preškolenie na nové technológie
• príprava odborníkov na základe požiadaviek firiem
• zabezpečenie súčinnosti procesu výchovy a vzdelávania centra odborného vzdelávania a prípravy a SOŠ podobného zamerania
• prostredníctvom súťaží vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov
• poskytovanie odborného poradenstva vo vybraných odboroch, v ktorých sa zabezpečuje praktické vyučovanie
• zabezpečenie koncepčnej a odbornej činnosti v oblasti kvalifikácie učiteľov a majstrov odborných predmetov v spolupráci so zamestnávateľmi

Zoznam centier odborného vzdelávania a prípravy pre skupiny odborov 42 a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. a II. so zameraním na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktoré boli zriadené Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v spolupráci s príslušnými:

Centrum odborného vzdelávania a prípravy vo včelárstve – Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica (od 9.8.2011)

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v záhradníctve – Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 01Piešťany (od 15.12.2011)

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v ovocinárstve a záhradníctve - Stredná odborná škola Rakovice, Rakovice 25, 922 08 pošta Veselé (od 15.12.2011)

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v rybárstve - Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (od 15.2.2012)

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v chove koní a jazdectve - Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (od 15.2.2012)

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v kynológii - Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (od 15.2.2012)

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve - Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (od 15.2.2012)


« späť

Financovanie