Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Potravinárstvo

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - máj 2013

| 10/06/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - apríl 2013

| 06/05/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - marec 2013

| 03/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - február 2013

| 06/03/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - január 2013

| 01/02/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - december 2012

| 09/01/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - november 2012

| 03/12/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - október 2012

| 05/11/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - september 2012

| 01/10/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - august 2012

| 03/09/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - júl 2012

| 01/08/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - apríl 2012

| 03/05/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - marec 2012

| 03/05/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - február 2012

| 03/05/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - december 2011

| 03/05/2012 | viac informácií

Vybrané právne predpisy zo Zbierky zákonov SR z oblasti potravinárstva - november 2011

| 03/05/2012 | viac informácií

Zákonník práce a jeho zmeny po 1. septembri 2011

Dňa 1. septembra 2011 nadobudol účinnosť nový Zákonník práce. Zmenilo sa v ňom mnoho skutočností a SPPK pre svojich členov prinášaich stručný prehľad. | 07/09/2011 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Odpustenie nájmu z pozemku v prípade mimoriadnych okolností

Na základe zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov a §674 zákona č. 40/1961 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ak ide o mimoriadne okolnosti, najmä následky prírodných pomerov... | 29/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov. | 10/06/2010 | viac informácií

Návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírod. katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá na schválenie návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou.... | 10/06/2010 | viac informácií
Financovanie