Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Potravinárstvo

Návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírod. katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou

Návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírod. katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou

        Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá na schválenie návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou.
 

      Návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou sa predkladá v nadväznosti na situáciu v Slovenskej republike spôsobenej poveternostnými podmienkami, ktoré počas mesiaca mája 2010 a začiatku júna 2010 spôsobili záplavy takmer na celom území Slovenskej republiky, čo malo následne zásadný vplyv na poľnohospodárstvo v Slovenskej republike vo všetkých jeho odvetviach. Následky nebudú len v rastlinnej výrobe, ale aj v živočíšnej a tiež na objektoch, v ktorých sa poľnohospodárska výroba uskutočňuje. Následky, ktoré prírodná katastrofa spôsobila, nie sú poľnohospodári schopní zvládnuť bez dotácií, ktoré aspoň čiastočne zmiernia následky priamych a následných škôd, ktoré spôsobili abnormálne poveternostné udalosti. V dôsledku poveternostných udalostí a prírodných katastrof hrozia značné hospodárske škody a to nielen priamo v roku 2010, ale následne aj v nasledujúcich rokoch, ktoré nebude možné nikdy nahradiť.
 

        V návrhu zákona sa ustanovujú podmienky, ktoré bude musieť žiadateľ o kompenzáciu spĺňať a tiež postup štátnych orgánov, ktoré budú o kompenzácii rozhodovať.
 

       Návrh zákona bude mať dopad na štátny rozpočet aj na rozpočty územných celkov. Navrhovaná úprava má pozitívny vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest a bude mať pozitívny vplyv aj na životné prostredie.
 

      Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, súvisiacimi zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie