Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Potravinárstvo

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov

        Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov.
 

       Návrh nariadenia sa predkladá z dôvodu úpravy skutočností uvedených v vypúšťaných paragrafoch v právnom predpise vyššej právnej sily.
 

       Návrh nariadenia vlády nezakladá nové nároky na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
 

        Návrh nariadenia vlády je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie