Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
GMO

Transatlantické partnerstvo a dogma o všeobecnej prospešnosti neustáleho rastu medzinárodných obchodných výmen

„Severoamerická dohoda o voľnom obchode vytvorí pracovné príležitosti s dobrými platmi vo všetkých troch krajinách, pretože otvorený trh stimuluje rast a vytvára nové produkty za konkurenčné ceny“. Toto sú slová amerického prezidenta George W. Busha staršieho, ktoré vyslovil 7. októbra 1992 pri príležitosti podpisu spomenutej dohody (NAFTA – North America Free Trade Agreement) najvyššími predstaviteľmi Kanady, USA a Mexika... | 17/02/2015 | viac informácií

Transatlantická dohoda: systém súkromných arbitráží odmietnutý.

Plány na uzatvorenie tzv. Transatlantickej dohody dostali vážnu trhlinu: drvivá väčšina respondentov odmietla vo verejnej konzultácii systém súkromných arbitráží, tzv. ISDS. | 15/01/2015 | viac informácií

Transatlantická dohoda – výzva menom ISDS

V priebehu posledného polroka sa na najrôznejších fórach množia aktivity a podujatia zamerané na podporu uzatvorenia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a USA oficiálne nazývanej TTIP alebo „Zmluva o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií“. Nie je nijakým prekvapením, že organizátori a protagonisti týchto podujatí patria medzi tých, ktorí sú za úspech rokovaní viac alebo menej zodpovední ... | 05/12/2014 | viac informácií

Čína začína byť opatrnejšia voči poľnohospodárskym GMO

Napriek dlhodobej nepriechodnosti významnejšieho rozšírenia pestovania geneticky modifikovaných plodín (GMP) na území EÚ, plochy vysadené GMP vo svete sa neustále zväčšujú a tento rok sa pestujú na približne 200 miliónov ha. Ďalšou perspektívou rastu odbytu pre výrobcov GM sadív na čele s Monsantom predstavuje Čína ... | 26/09/2014 | viac informácií

Dohoda EÚ – USA , napriek ubezpečovaniu kompetentných obavy pretrvávajú

V máji 2014 sa skončilo piate kolo rokovaní medzi predstaviteľmi USA a Európskej komisie o budúcej bilaterálnej dohode nazvanej „Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií“ s ktorej zmyslom a zámerom je spojených mnoho otázok na ktoré zatiaľ neexistujú uspokojivé odpovede... | 02/06/2014 | viac informácií

GMO : šľachtenie a genetická manipulácia.

Sú plodiny získané genetickou manipuláciou rizikovejšie ako plodiny, ktoré sú výsledkom tradičného šľachtenia? | 19/03/2014 | viac informácií

GMO: patentovanie živých organizmov - Trójsky kôň nadnárodných spoločností.

V súvislosti s GMO je patentovanie živých organizmov uvádzané ako jeden z najkontroverznejších aspektov šírenia pestovania geneticky modifikovaných plodín vo svete. Pre širokú verejnosť je to trochu prekvapujúce... | 13/01/2014 | viac informácií

GMO - biotechnologickej loby sa podarilo stiahnuť Séraliniho článok

Napokon sa stalo to, čo sa čakalo už dávnejšie: redakčná rada vedeckého časopisu Food and Chemical Toxicology nakonec neodolala enormnému tlaku biotechnologickej loby a Monsanta a v posledný novembrový týždeň oznámila, že dôjde k stiahnutiu široko medializovaného vedeckého článku prof. Gilles-Eric Séraliniho, ... | 04/12/2013 | viac informácií

Transatlantická dohoda – hrozba pre bezpečnosť potravín

V júli tohto roku sa začali už dlhšiu dobu avizované rokovania týkajúce sa budúcej Dohody o transatlantickom partnerstve alebo inak Dohody o voľnom obchode medzi USA a EÚ. Dohoda je podľa jej protagonistov prísľubom vyššieho hospodárskeho rastu ... | 20/11/2013 | viac informácií

GMO: existuje vedecký konsenzus ohľadom neškodnosti ?

Deklarácia vedeckých pracovníkov združených v európskej sieti ENSSER (Európska sieť vedcov pre sociálnu a environmentálnu zodpovednosť) | 11/11/2013 | viac informácií

GMO – štúdia Séralini, epilóg

O niekoľko dní uplynie rok od publikácie vedeckej štúdie tímu francúzskeho molekulárneho biológa Gilles-Eric Séraliniho, ktorá seriózne spochybnila deklarovanú zdravotnú neškodnosť potravín vyrobených na báze geneticky modifikovaných plodín.... | 13/09/2013 | viac informácií

"GMO: Argentínske skúsenosti s pestovaním GM sóje".

Geneticky modifikovaná sója sa začala vo veľkom pestovať v Argentíne v roku 1996, teda hneď od prvého roku expanzie genetický modifikovaných plodín vo svete. Tomuto závažnému kroku nepredchádzala žiadna verejná alebo parlamentná diskusia pričom vyplynul iba z rozhodnutia ... | 19/07/2013 | viac informácií

GMO: nový vedecký dôkaz ich negatívnych zdravotných dopadov

Nová austrálska vedecká štúdia potvrdzuje závery štúdie tímu prof. Séraliniho publikované v septembri 2012... | 02/07/2013 | viac informácií

Sú potraviny na báze geneticky modifikovaných plodín bezpečné?

19. septembra 2012 bol svet informovaný o výsledkoch vedeckej štúdie uskutočnenej francúzskym tímom pod vedením prof. Gille-Eric Séraliniho, podľa ktorých konzumácia potravín vyrobených z geneticky modifikovaných plodín so sebou prináša vážne zdravotné riziká. Štúdia bola síce následne odmietnutá časťou vedeckej komunity (predovšetkým ... | 01/07/2013 | viac informácií

Môžu GMO odstrániť hlad vo svete?

Skutočnosť, že viac ako miliarda obyvateľov našej planéty hladuje, je nepochybne najväčším škandálom súčasnosti. Napriek tomu, že ľudstvo disponuje takým bohatstvom ako nikdy v minulosti, zomiera každých 5 sekúnd od hladu ... | 03/05/2013 | viac informácií

GMO – realita spolupráce farmárov s Monsantom

Váhavosť Európskej únie voči poľnohospodárskym GMO býva často prezentovaná ako škodenie záujmom európskych poľnohospodárov, ktorí by radi pestovali geneticky modifikované plodiny (GMP) z dôvodu ich údajnej ekonomickej výhodnosti... | 09/04/2013 | viac informácií

Vedecké stanovisko na ročnú správu spoločnosti BASF Plant Science Company GmbH o environmentálnom monitorovaní (PMEM) geneticky modifikovaných (GM) zemiakov EH92-527-1 pestovaných v roku 2011.

| 17/12/2012 | viac informácií

Profesor Gilles-Eric Sélarini : tri mesiace po

Čas beží rýchlo a čoskoro uplynú 3 mesiace odkedy bola na silnom mediálnom pozadí prezentovaná vedecká štúdia zrealizovaná tímom prof. Séraliniho podľa ktorej môže mať konzumácia potravín na báze geneticky modifikovaných plodín ... | 12/12/2012 | viac informácií

Obyvatelia Kalifornie odmietli v referende označovanie

V utorok 6. novembra 2012, občania Kalifornie v referende odmietli označovanie potravín obsahujúcich GMO. Podľa ministra vnútra tohto amerického štátu, za « nie » pre tento návrh hlasovalo 54% voličov... | 09/11/2012 | viac informácií

GMO bez obalu

České Ministerstvo zemědelství nedávno vydalo informačnú brožúru nazvanú „GMO bez obalu“ , určenú pre širokú verejnosť, ktorej neskrývaným zámerom je poskytnúť váhavým spotrebiteľom dostatočné argumenty v tom zmysle, že v súvislosti s pestovaním geneticky modifikovaných plodín a konzumáciou potravín vyrobených na ich báze sa vôbec niet čoho obávať. | 02/10/2012 | viac informácií
Financovanie