Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Podmienky COVP

Podrobnosti o podmienkach pre možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka, veterinárnych vied a potravinárstva

| 15/12/2009 | viac informácií
Financovanie