Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Výzvy COVP

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I.

| 14/04/2014 | viac informácií

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I.

| 14/04/2014 | viac informácií

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na veterinárne vedy

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť veterinárnych vied - skupina odborov 43 Veterinárne vedy. | 08/04/2014 | viac informácií

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a potravinárstvo.

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka – skupiny odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. a oblasť potravinárstva – skupina odborov 29 Potravinárstvo. | 19/03/2014 | viac informácií

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na potravinárstvo

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyhlasuje výzvu pre stredné odborné školy, strediská praktického vyučovania, školské hospodárstva alebo strediská odbornej praxe na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov 29 potravinárstvo. | 04/05/2012 | viac informácií

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na lesné hospodárstvo

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyhlasuje výzvu pre stredné odborné školy, strediská praktického vyučovania, školské hospodárstva alebo strediská odbornej praxe na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov 42 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. a 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. so zameraním na lesné hospodárstvo. | 04/05/2012 | viac informácií

Výzva na predkladanie projektov

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupiny odborov 42 - poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. a 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. | 10/11/2011 | viac informácií

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov 43 – veterinárne vedy

| 28/06/2011 | viac informácií

Terminovník predkladania projektov pre možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy

Terminovník predkladania projektov pre možnosť strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupiny odborov 42, 43 a 45 na rok 2011 | 26/05/2011 | viac informácií

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka – skupiny odborov 42 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 1. a 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. | 26/05/2011 | viac informácií
Financovanie