Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Výzvy COVP

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na lesné hospodárstvo

Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na lesné hospodárstvo

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyhlasuje výzvu pre stredné odborné školy, strediská praktického vyučovania, školské hospodárstva alebo strediská odbornej praxe na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov 42 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. a 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. so zameraním na lesné hospodárstvo.
 

Výzvu nájdete nižšie v časti “Dokumenty na stiahnutie”.
 

Podrobnosti o podmienkach pre možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy nájdete na stránke www.sppk.sk v časti AKTIVITY / Vzdelávacie aktivity / Stredoškolské odborné vzdelávanie / Podmienky COVP v dokumentoch na stiahnutie.
 

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie