Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Príspevok na zástupcu v Bruseli poskytli

Zoznam dobrovoľných darcov príspevku na financovanie zástupcu slovenských poľnohospodárov v Bruseli.

K dnešnému dňu prispeli na financovanie zástupcu slovenských poľnohospodárov v Bruseli nasledovní dobrovoľní darcovia:


Prispievateľ Suma
RPPK Trenčín - Ing. Miroslav Maxon 1 500 €
LPPK Liptovský Mikuláš - Ing. Miroslav Štefček 1 000 €
RS Kyjov - Ing. Milan Semančík 500 €
PD Žemberovce - Ing. Milan Halmeš 500 €
PD DEVIO Nové Sady - Ing. Ivan Oravec 500 €
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. - Ing. Pavol Štefánek 500 €
PD Veľké Zálužie - Ing. Páleník 200 €
Ing. Jozef Artim, CSc. 100 €
Adela Vrablecová 50 €
Pónya a syn, s.r.o. Dolné Saliby - František Pónya 300 €
Ing. Dušan Janíček 100 €
Mraziarne Sládkovičovo, a.s. - Ing. Tomáš Egri 100 €
PD Jarok - Ing. Jozef Berec 300 €
POĽNOCHOV, s.r.o. Blesovce - Ing. Jozef Gulik 100 €
PD Zámostie Trenčín - Ing. Pavol Štilicha 150 €
Boskop Poľnonákup Trenčín - Ing. Stanislav Kobza 100 €
PD Inovec Tr. Stankovce - Ing. Ľubomír Gajdoš 200 €
AGROKLAS, s.r.o. Beladice - Ing. Gabriela Fusková 100 €
Agrocoop a.s. Imeľ - Ing. Alexander Pastorek 500 €
PPD Prašice - Jacovce - Ing. Jozef Urminský 500 €
Ing. Miroslav Maxon 250 €
RPPK Košice - Martin Palaščák SHR 50 €
Agrodružstvo Príbelce - Milan Parkáni 100 €
RADAR, s.r.o. - Ing. Pavel Rakovský 100 €
PD Jarovnice - Ing. Eliáš Stanislav 300 €
PD Pobedim - Ing. Juraj Lednický 100 €
Agros, s.r.o. Gemerská Panica - Štefan Zsóri 100 €
PD Šenkvice - Ing. Karol Motyka 500 €
PD Čataj - Ján Rášo 500 €
BARTRANZ AGRO, s.r.o. - Bartolomej Török 50 €
PD Horné Obdokovce - Ing.Anton Tóth 200 €
PD Suché Brezovo Veľký Lom - Ing. Slavko Backo 100 €
Ing. Vladimíra Debnárová 100 €
RPPK Košice - Ing. Peter Hudák, ml. 100 €
PD Lascov- Ing. Mgr. Jana Marcinková 50 €
AGROSPOL Honce, s.r.o. - Ing. Ján Belák 100 €
SEMA HŠ, s.r.o. Sládkovičovo - Ing. Marian Halmeš 1 000 €
PD Sekčov Tulčík - Ing. Pacan Vendelín 300 €
Ing. Štefan Štifener, CSc. 50 €
Veliký Milan 100 €
PD Zavar - Ing. Peter Holček 150 €
PD Dolné Srnie - Ing. Milan Chromý 100 €
Družstvo Agrospol Boľkovce - Ing. Rastislav Slocík 200 €
Agrospol "VKF" Komárno, s.r.o. - Ing. Ladislav Fábik 100 €
Celková suma 12 000 €


Vyzývame aj ďalších poľnohospodárov, aby neváhali a pripojili sa k hore uvedeným darcom. Svoj finančný príspevok na činnosť zástupcu slovenských poľnohospodárov v Bruseli môžete zasielať na osobitné číslo účtu 2625734732/1100 vedeného v Tatrabanke, variabilný symbol 20129999, konštantný symbol 0558 a do správy pre prijímateľa uveďte názov odosielateľa.

SPPK Vám ďakuje!

Financovanie