Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Štruktúra a kontakty

Predseda SPPKIng. Milan Semančík sa narodil 26. apríla 1963 v Lipanoch, okres Sabinov. Po ukončení Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, fakulty Mechanizácie poľnohospodárstva, v roku 1985 začal svoju profesionálnu prax v JRD Minčol Kyjov ako vedúci úseku mechanizácie. Od roku 1990 začal pôsobiť vo funkcii predsedu tohto družstva. V roku 1997 vznikla ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ „KYJOV“, s. r.o., ktorej je Ing. Milan Semančík konateľom a súčasne výkonným riaditeľom. Počas svojej odbornej kariéry sa stal členom viacerých samosprávnych poľnohospodárskych a odbytových organizácií, kde v ústredných orgánoch zastáva alebo zastával významné postavenie.

 

 

Ide o:

- SPPK - predseda predstavenstva (marec 2008 - apríl 2009, od 1.10.2010 doteraz), podpredseda (marec 2006 - marec 2008, od apríla 2009 do 30.9.2010), člen predstavenstva (apríl 2003 - marec 2006)
- SZPM (Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka) - od novembra 2003 člen predsedníctva,
- RPPK Stará Ľubovňa: predseda predstavenstva (od roku 2003)
- VOD Mliečny východ Prešov - predseda (od roku 2006)
- VOD obilnín Torysa Prešov - podpredseda (od roku 2007)

Dňa 16. septembra 2009 prevzal v súlade s vnútrokomorovými normami Ing. Milan Semančík post predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory po Ing. Vladimírovi Chovanovi, ktorého prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval za ministra pôdohospodárstva SR.

Ing. Milan Semančík žije v Kyjove, je ženatý a má dve deti. Vo voľnom čase sa venuje športovaniu - najmä futbalu, lyžovaniu a tenisu.

Kontakt:
E-mail: msemancik@slnet.sk, www.sppk.sk
Telefón: +421 2 502 17 103
 

 

PREDSEDA

Ing. Milan Semančík
Roľnícka spoločnosť, s.r.o., 065 48 Kyjov
Tel.: 052/ 42 861 66, Fax: 052/ 42 861 67
e-mail: msemancik@slnet.sk

PODPREDSEDA

Ing. Alexander Pastorek
Agrocoop, a.s., Hlavná č. 54, 946 52 Imeľ
Tel.: 035/ 768 62 06, Fax: 035/ 768 61 61
e-mail: agrocoop@slovanet.sk

PODPREDSEDA

Ing. Dušan Janíček
Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď
Tel.: 031/788 41 11, Fax: 031/788 41 13
e-mail: dusan.janicek@agrana.com

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Miroslav Štefček
PD Ludrová, 034 71 Ludrová
Tel.: 044/ 435 21 32, Fax: 044/ 435 21 31
e-mail: predseda@pdludrova.sk

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Peter Horváth
Podzáhradná 391, 925 07 Mostová
Tel.: 031/784 86 19, Fax: 031/874 86 20
e-mail: ihorvathova@stonline.sk

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Bc. Emil Macho
Agropodnik a.s. , Chovateľská 2, 917 00 Trnava
Tel.: 033 /54 46 481, Fax: 033 /55 04 761
e-mail: emil.macho@agptt.sk

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Oliver Šiatkovský
PVOD Madunice, 922 42 Madunice
Tel.: 033/ 74 31 182, Fax: 033/ 74 31 182
e-mail: siatkovsky@gmail.com

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Miroslav Maxon
PD Inovec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenč. Stankovce
Tel.: 032/74 429 81, Fax: 032/74 803 36
e-mail: levagri@levagri.sk

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Slavomír Moravčík
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek,spol. s r.o., 1. mája 1919, 031 80 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/552 04 77, Fax: 044/552 48 57
e-mail: riaditel@lippek.sk

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Juraj Petruš
RD Bzovík, 962 41 Bzovík
Tel.: 045/ 555 02 10, 12, Fax: 045/ 555 02 00
e-mail: rdbzovik@nextra.sk, petrusjuraj@centrum.sk

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Peter Benčúrik
SLAVIA CAPITAL Group, a.s. , Mostová 2 , 811 02 Bratislava
Tel.: 02 / 593 17 194, Fax: 02 / 593 17 167
e-mail: pbencurik@slaviacapital.com

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Karol Motyka
PD Šenkvice, Nádražná 75, 900 81 Šenkvice
Tel.: 033/ 649 61 23, Fax: 033/ 649 61 24
e-mail: pdsenkvice@stonline.sk

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Jozef Ovšaník
Poľnodužstvo Kružľov, 086 04 Kružľov
Tel.: 054/479 52 28, Fax: 054/499 51 27
e-mail: pdkruzlov@slovanet.sk

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Jozef Hurný PhD.
Humenská mliekareň, a.s., Poľná 1, 066 80 Humenné
Tel.: 057/ 775 31 53, Fax: 057/ 775 49 25
e-mail: sekretariat@humenskamliekaren.sk

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Peter Schultz
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, 951 15 Mojmírovce
Tel.: 037/ 779 83 14, Fax: 037/ 779 83 44
e-mail: schultz@pdmoj.sk; sekretariat@pdmoj.sk

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ing. Peter Hudák, ml.
AGRO – MOLD a. s, Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
Tel.: 055/ 460 24 73, 74, Fax: 055/ 460 27 10
e-mail: agromold@orangemail.sk
Financovanie