Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Dozorná rada

PREDSEDA

Ing. Ján Király
FRUCONA Košice, a.s., Textilná 6, 042 62 Košice - Nad jazerom
Tel.: 055/727 13 13, Fax: 055/674 80 05
e-mail: kiraly@frucona.sk, frucona@frucona.sk

PODPREDSEDA

Ing. Jozef Benčík
PD Veľký Ďúr, Tekovská 539, 935 34 Veľký Ďúr
Tel.: 036 / 63 97 221, Fax: 036 / 63 97 224
e-mail: pdvdur@nextra.sk

ČLEN DOZORNEJ RADY

Ing. Jozef Öszi
Novogal a.s., Dvory nad Žitavou, pošt. kontakt GAMEX Trading, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno
Tel.: 035/772 0 147-9, Fax: 035/772 0 150
e-mail: sekretariat@gtkn.sk

ČLEN DOZORNEJ RADY

Ing. Anna Staňová
PD Dražkovce, 038 02 Dražkovce
Tel.: 043/413 12 53, Fax: 043/423 86 04
e-mail: pddrazkovce@gaya.sk

ČLEN DOZORNEJ RADY

MVDr. Ladislav Varga
Družstvo Agroplus, Zlatobanská 12, 080 01 Prešov
Tel.: 051/ 758 05 20, Fax: 051/ 758 05 21
e-mail: agroplus@stonline.sk
Financovanie