Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Úrad SPPK v Bratislave

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Záhradnícka 21, 81107 Bratislava 1

Vedenie

Fotka
Ing. Jozef Artim CSc. (Ústredný riaditeľ)
klapka [101]
Tel.: 02/502 17 101, 102 , Fax: 02/555 64 800
Email: artim@sppk.sk

Sekretariát úradu komory

Ľubica Tomaškovičová (sekretárka)
klapka [102]
Tel.: 02/502 17 102 , Fax: 02/555 64 800
Email: tomaskov@sppk.sk
Pracovná náplň: sekretariát úradu, príprava podkladov pre spracovanie ekonomickej agendy úradu SPPK

Fotka
Ing. Valerian Formánek
klapka [104]
Tel.: 02/502 17 104 , Fax: 02/555 64 800
Email: formanek@sppk.sk
Pracovná náplň: informatik
správca budovy úradu
evidencia členov a členské príspevky
administrácia web stránky
skladiskové a tovarové záložné listy

Mgr. Eva Gernátová
klapka [107]
Tel.: 02/50217107 , Fax: 02/55564800
Email: gernatova@sppk.sk

Fotka
Mgr. Janka Holéciová
klapka [108]
Tel.: 02 502 17 108, mobil: 0911 646 628 , Fax: 02/555 64 800
Email: holeciova@sppk.sk
Pracovná náplň: práca s verejnosťou
styk s médiami, mediálny monitoring a analýzy
koordinácia prípravy verejných vystúpení predstaviteľov SPPK

Ing. Stanislav Nemec
klapka [106]
Tel.: 02/502 17 106, 555 71003 , Fax: 02/555 64 800
Email: nemec@sppk.sk
Pracovná náplň:
práca s verejnosťou
styk s médiami, mediálny monitoring a analýzy
koordinácia prípravy verejných vystúpení predstaviteľov SPPK

Ing. Jana Plačková
klapka [205]
Tel.: 02/502 17 205 , Fax: 02/555 64 800
Email: plackova@sppk.sk
Pracovná náplň: ekonóm a účtovník

Odbor poľnohospodárstva a služieb

Fotka
Ing. Jarmila Dubravská PhD. (riaditeľka odboru)
klapka [404]
Tel.: 02/ 502 17 404 , Fax: 02/ 555 64 800
Email: dubravska@sppk.sk
Pracovná náplň: riaditeľka odboru poľnohospodárstva a služieb

Fotka
Ing. Marianna Čertíková
klapka [401]
Tel.: 02/502 17 401 , Fax: 02/555 64 800
Email: certikova@sppk.sk
Pracovná náplň:
medzinárodné záležitosti
koordinácia COPA - COGECA
koordinácia Vyšegrádska štvorka
živočíšna výroba

Fotka
Mgr. Peter Lacina
klapka [407]
Tel.: 02/502 17 407 , Fax: 02/556 64 800
Email: lacina@sppk.sk
Pracovná náplň:
referent na odbore poľnohospodárstva a služieb
asistent ústredného riaditeľa

Odbor potravinárstva a obchodu

Fotka
Mgr. Tatiana Belová (riaditeľka odboru)
klapka [402]
Tel.: 02/502 17 402 , Fax: 02/555 64 800
Email: belova@sppk.sk
Pracovná náplň: riaditeľka odboru potravinárstva a obchodu
kvalita a bezpečnosť potravín
presadzovanie zvýšenia predaja slovenských potravín
tajomníčka sektorovej rady SPPK pre odborné vzdelávanie a prípravu

Fotka
RNDr. Igor Šarmír PhD.
klapka [405]
Tel.: 02/502 17 405 , Fax: 02/555 64 800
Email: sarmir@sppk.sk
Pracovná náplň: referent odboru potravinárstva a obchodu
obchodné vzťahy,
spolupráca s inými potravinárskymi federáciami v EÚ (CIAA),
zastupovanie SR v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore

Fotka
Ing. Henrieta Vrábľová
klapka [403]
Tel.: 02/502 17 403 , Fax: 02/555 64 800
Email: vrablova@sppk.sk
Pracovná náplň: referent odboru potravinárstva a obchodu

Všeobecné

Informátor (Informátor)
klapka [111]
Tel.: 02/502 17 111 , Fax: 02/555 64 800


Financovanie