Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Komodity

Stav jesenných prác k 8. decembru 2014

Poľnohospodári pokračovali v zbere kukurice na zrno a vo vyorávke cukrovej repy. Osev ozimín je takmer ukončený, poľnohospodárom najmä na strednom a severnom Slovensku sa nepodarilo osiať oziminy v súlade s osevnými plánmi. V južných okresoch Slovenska je hlásené podmáčanie porastov. | 11/12/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav jesenných prác k 1. decembru 2014

Počas predchádzajúceho týždňa poľnohospodárske podniky ukončili zber slnečnice a zemiakov. Naďalej ešte zostáva na poli úroda kukurice a poľnohospodári budú pokračovať aj v zbere cukrovej repy podľa harmonogramu. | 04/12/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav jesenných prác k 24. novembru 2014

Poľnohospodári postupne končia so zberom slnečnice, zbierajú poslednú dostupnú úrodu zemiakov a pokračujú v zbere cukrovej repy podľa harmonogramu. Kukurica na zrno je pozberaná približne z 50 % celkovej výmery. | 28/11/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav jesenných prác k 10. novembru 2014

Poľnohospodári počas týždňa výrazne pokročili so zberom kukurice na zrno. Naďalej sa zvyšujú škody, ktoré spôsobujú hlodavce, nakoľko vo väčšine prípadov investovali do ochranných prípravkov len poľnohospodári. Požiadali sme o spoluprácu pri riešení ministerstvo. | 13/11/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav jesenných prác k 3. novembru 2014

Poľnohospodári zberajú úrodu kukurice na zrno, výrazne pokročil zber slnečnice, postupne sa končí vyorávanie zemiakov. Zber cukrovej repy je v súlade s harmonogramom. Hlodavce spôsobujú škody poľnohospodárom, napriek vysokým finančným nákladom na aplikáciu prípravkov. Bez účinného boja so škodcami aj zo strany ostatných vlastníkov nie je reálne znížiť škody | 06/11/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav jesenných prác k 27. októbru 2014

Poľnohospodári pokračujú v zbere kukurice na zrno, slnečnice, cukrovej repy a zemiakov. | 30/10/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav jesenných prác k 20. októbru 2014

Poľnohospodári pokročili so zberom kukurice na zrno, slnečnice a zemiakov. Nákupné ceny komodít sú často pod reálne náklady, a tak sa začínajú kumulovať zásoby. | 22/10/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav jesenných prác k 13. októbru 2014

Počasie v priebehu 41. týždňa umožnilo poľnohospodárom pokračovať v poľných prácach. Problémom zostáva nízka nákupná cena komodít a prienik komodít s cenou pod výrobné náklady. | 14/10/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav jesenných prác k 29. septembru 2014

Zber kukurice na zrno sa začal len pred dvomi týždňami a postupuje veľmi pomaly. Kukurica na zrno má vysokú vlhkosť, a tak poľnohospodári postupujú so zberom pomaly. Zber cukrovej repy postupuje podľa harmonogramu. | 02/10/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav žatevných prác k 8. septembru 2014

Napriek skorému začiatku žatvy v tomto roku, stále nie sú žatevné práce ukončené. Žatva bude ešte pokračovať v regiónoch Trenčín, Turiec, Liptov, Zvolen, Banská Bystrica, Bardejov, Spišská Nová Ves. | 11/09/2014 | viac informácií

Stav žatevných prác k 2. septembru 2014

Žatva hustosiatych obilnín a repky olejky nie je napriek pokročilému dátumu stále ukončená. Z dôvodu priebehu počasia stále mnohé poľnohospodárske subjekty nemôžu pozberať úrodu a pokračovať v ďalších prácach na poli. Z mnohých regiónov avizujú poľnohospodári problém s vlhkosťou obilia, s poľahnutím porastov, vypadávaním zrna, premočenou pôdou do ktorej nie je možné vstúpiť s mechanizáciou. | 05/09/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav žatevných prác k 25. augustu 2014

Počasie ani počas 34. týždňa nedovolilo mnohým poľnohospodárom pokračovať v žatve. Nepriaznivá situácia je aj na trvalých trávnych porastoch, kde niektoré plochy nie sú pokosené z dôvodu podmáčanej pôdy a tak je možné, že subjekty nebudú mať dostatok krmiva pre chov hospodárskych zvierat. | 02/09/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Nízke ceny vybratých plodín

Podľa údajov KBB ceny obilnín počas posledných dvoch týždňov poklesli. Cena potravinárskej pšenice sa stabilizovala. | 20/08/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav žatevných prác k 18. augustu 2014

V žatevných prácach počas 33. týždňa niektoré subjekty takmer nepokročili. Poľnohospodári podľa údajov z regiónov zobrali počas týždňa približne 11 % celkovej osiatej plochy jačmeňa jarného a pšenica bola pozberaná zo viac ako 16 % celkovej osiatej plochy. | 20/08/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav žatevných prác k 11. augustu 2014

Počas 32. týždňa boli žatevné práce opäť prerušované zrážkami. Žatva postupovala pomaly, pričom žatva pokračovala u pšenice, jačmeňa jarného a repky. Repka je zobratá z viac ako 95 % osiatej plochy a jačmeň ozimný z viac ako 93 % osiatej plochy. | 14/08/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Ceny vybratých komodít podľa KBB

Aktuálny stav cien v dvojtýždňových intervaloch monitoruje Komoditná burza Bratislava. Ceny sledovaných plodín medziročne poklesli. | 05/08/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav žatevných prác k 4. augustu 2014

Počasie v 31. týždni opäť prerušilo žatevné práce na celom území Slovenska. Žatva výrazne nepostúpila, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Výsledky žatvy sú v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyššie. | 05/08/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav žatevných prác k 28. júlu 2014

Počasie v 30. týždni prerušovalo žatevné práce na celom území Slovenska. Naďalej sú sledované výnosy na dobrej úrovni, poľnohospodári hlásia vyššie úrody, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. Kvalita pšeníc a jačmeňov je ovplyvňovaná zrážkami, výrazne vyšší objem úrody bude dosahovať len kvalitu kŕmneho obilia. | 04/08/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Pokles cien pokračuje

Od marca 2014 sú zverejňované odhady cien jednotlivých rastlinných komodít. Podľa predpokladov sa svetové ceny obilnín znižujú a sú obavy z „rekordne“ nízkych cien. Cena repky v niektorých regiónoch klesla na úroveň 310 eur, ceny pšenice, jačmeňa sú výrazne pod priemernými cenami minulého roku. | 22/07/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stav žatevných prác k 21. júlu 2014

Žatva bola počas 29. týždňa prerušovaná lokálnymi zrážkami. Naďalej sú sledované výnosy na dobrej úrovni, poľnohospodári hlásia vyššie úrody, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku. Zároveň poľnohospodári poukazujú na kvalitu obilnín, kvalita je ovplyvňovaná lokálnymi zrážkami. Prepad cien pokračuje. | 22/07/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie