Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Živočíšne komodity

Výstava EuroTier 2014

V nemeckom Hanoveri sa v dňoch 10. až 14. novembra prebieha výstava EuroTier 2014. Pre chovateľov hospodárskych zvierat boli určené konferencie, semináre, špeciálne vystúpenia, či hodnotenie zvierat a ocenenie najlepších chovateľov. | 14/11/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Chovatelia dojníc sa stretli v kongresovom centre v Hannoveri počas výstavy EuroTier 2014.

Chovatelia dojníc sa v pondelok 10.11.2014 stretli na výstavisku v Hannoveri, aby si vypočuli návrhy na riešenie problémov v sektore mlieka a získali viac informácií o možnostiach a perspektív v sektore mlieka. | 13/11/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Hodnotenie baranov na nákupných trhoch na PD Liptovské Revúce

Plemenník tvorí polovicu úspechu chovateľa. Každý rok chovatelia oviec v šľachtiteľských chovoch produkujú plemenné barany pre svoje chovy a pre všetky ostatné chovy na Slovensku. Každý baran, aby sa mohol stať plemenným, musí spĺňať nielen prísne kritériá, ale musí byť hodnotený výberovou komisiou na nákupných trhoch. Cena plemenného barana je niekoľko stoviek eur, vzhľadom na význam barana pri zvyšovaní parametrov stáda je to cena zodpovedajúca jeho kvalite. | 23/06/2014 | viac informácií

Šľachtenie a plemenitba – priorita živočíšnej výroby

Základom živočíšnej výroby sú kvalitné zvieratá s výborným potenciálom. Bez šľachtenia a plemenitby nemôže napredovať žiadny druh zvierat. V chove hovädzieho dobytka je kvalitný býk základom úspechu celého stáda. | 16/06/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Aktuálne informácie z dňa prvovýrobcov mlieka

Uskutočnil sa Deň prvovýrobcov mlieka. Účastníci sa dozvedeli, že v roku 2014 by mohla byť platba na dojnicu v rozmedzí od 100 do 150 EUR/VDJ. V roku 2014 by platba na prechodnú vnútroštátnu pomoc mohla byť takmer 20 mil. EUR (v tomto roku je to len 1,2 mil. EUR, pričom sú platby modulované, teda znižované). Konečná výška finančných prostriedkov bude závisieť od prijatého rozpočtu na Slovensku a od stanovených priorít. Ministerstvo plánuje zaviesť redistributívnu platbu, pri ktorej je výrazne zvýhodnená platba na prvých 28 resp. 30 hektárov. Túto platbu nemusia zavádzať členské štáty, napríklad Česká republika nebude túto platbu poskytovať, so zavedením redistributívnej platby nesúhlasí ani SPPK. | 16/10/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

3. chovateľský deň

Vo štvrtok 19.9.2013 sa v PVOD Kočín uskutočnil 3. chovateľský deň Slovenskej holsteinskej asociácii. Podujatie bolo určené širokej odbornej, ale aj laickej verejnosti. Návštevnosť podujatia potvrdila svoje opodstatnenie. | 20/09/2013 | viac informácií

2. zasadnutie Komoditnej rady pre ovce a kozy

Dňa 16. 7. 2013 sa konalo 2. zasadnutie Komoditnej rady pre ovce a kozy, ovčie a kozie mlieko a mäso MPRV SR | 20/07/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Štvrté zasadnutie komoditnej rady pre hydinu.

Členovia komoditnej rady získali informácie o podiele hydinového mäsa, hydinových mäsových výrobkov a vajec podľa krajiny pôvodu v jednotlivých obchodných reťazcoch. Únia hydinárov Slovenska prezentovala ... | 15/07/2013 | viac informácií

Informácie zo zasadnutí komoditnej rady pre hydinu, hydinové vajcia a hydinové mäso.

Na základe štatútu, ktorý bol schválený ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, bola založená Komoditná rada pre hydinu, hydinové vajcia a hydinové mäso Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.Prvé zasadnutie sa uskutočnilo v roku 2012. Druhé zasadnutie sa uskutočnilo v 17. týždni, v utorok dňa 23. 4. 2013 o 10.00 hod... | 24/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Informácia z prvého zasadnutia Komoditnej rady pre ovce a kozy.

Na základe štatútu, ktorý bol schválený ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, bola založená Komoditná rada pre ovce, kozy, ovčie a kozie mlieko a mäso Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. | 18/03/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie