Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Živočíšne komodity

Štvrté zasadnutie komoditnej rady pre hydinu.

Štvrté zasadnutie komoditnej rady pre hydinu.

Na základe štatútu, ktorý bol schválený ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, bola založená Komoditná rada pre hydinu, hydinové vajcia a hydinové mäso Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Štvrté   zasadnutie sa uskutočnilo v stredu dňa 10. 7. 2013 od 10.00 hod.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia úloh
  3. Prieskum trhu Únie hydinárov Slovenska - Podiel hydinového mäsa, hydinových mäsových výrobkov a vajec podľa krajiny pôvodu v jednotlivých obchodných reťazcoch
  4. Návrh kŕmneho fondu pre hydinu
  5. Situácia v chove nosníc a problémy výroby vajec
  6. Zakázané antibiotiká v chove hydiny v Poľsku
  7. Dotácie na chov hydiny
  8. Odporúčania a záver

 

Členovia komoditnej rady získali informácie o podiele hydinového mäsa, hydinových mäsových výrobkov a vajec podľa krajiny pôvodu v jednotlivých obchodných reťazcoch. Únia hydinárov Slovenska prezentovala na tlačových konferenciách výsledky, porovnávala vývoj a zmeny medziročne. Chladené a mrazené hydinové mäso pochádza najmä z domácich chovov, na druhom mieste je krajina pôvodu Maďarsko, tretie Francúzsko, štvrtá Česká republika, na piatom mieste Poľsko.

V súčasnosti sa vajcia predávajú cca 3 EUR na 100 ks pod výrobné náklady.  Zánikom jedného z domácich producentov hydinových vajec môže dôjsť k výraznému zníženiu sebestačnosti.

Členovia komoditnej rady boli informovaní, že je pripravená vyhláška k hydine pre oblasť CEHZ.

        Členovia komoditnej rady diskutovali k výskytu zakázaných antibiotík v chove hydiny v Poľsku. Zároveň boli informovaní o opatreniach, ktoré sú účinné v Poľsku zo strany veterinárnej služby.

        Na zasadnutí členovia diskutovali aj o požiadavkách na dotáciu na chov hydiny v ďalšom období.

 

Bližšie informácie Vám prinesieme po overení zápisnice zo zasadnutia.

 

 

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK


« späť

Financovanie