Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Živočíšne komodity

3. chovateľský deň

3. chovateľský deň

Slovenská holsteinská asociácia s PVOD Kočín usporiadala už tretí chovateľský deň. Na farme Šterusy počas výstavy zvierat mala možnosť chovateľská verejnosť vidieť nezávislé hodnotenie zvierat. Chovatelia z dvadsiatich dvoch podnikov doviezli zvieratá na výstavu.

Výstavu otvoril štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam, ktorý informoval o prioritách ministerstva. Zároveň uviedol, že chov hovädzieho dobytka má významné miesto v živočíšnej výrobe na Slovensku a upozornil, že v roku  2013 bude platba na dojnicu vyplatená vo výške 99 EUR. Predseda Slovenskej holsteinskej asociácie Ing. Vladimír Chovan upozornil na význam podujatia pre chovateľskú verejnosť. Predseda PVOD Kočín Ing. Jozef Puvák privítal účastníkov podujatia.

Základy Slovenskej holsteinskej asociácie boli položené v roku 1992, keď chovatelia založili v snahe pomôcť si navzájom s chovom tohto nie tak rozšíreného plemena záujmové združenie - Zväz chovateľov holsteinského dobytka. V roku 1993 sa združenie preregistrovalo na družstvo, v nasledujúcom období sa venovalo najmä individuálnemu poradenstvu pre chovateľov začínajúcich s chovom holsteinského plemena. V januári 1999 na základe návrhu Slovenskej holsteinskej asociácie začala pracovať špecializovaná výberová komisia pre holsteinské plemeno, ktorá okrem organizácie základných výberov býkov spracovala po prvý krát pre rok 2000 aj metodiku výberu šľachtiteľských chovov nášho plemena.

Holsteinské plemeno patrí k najrozšírenejšiemu plemenu hovädzieho dobytka na Slovensku.

 

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., Odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK, zdroj: http://www.holstein.sk


« späť

Financovanie