Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Živočíšne komodity

Hodnotenie baranov na nákupných trhoch na PD Liptovské Revúce

Hodnotenie baranov na nákupných trhoch na PD Liptovské Revúce

Chovatelia oviec v mesiacoch máj a jún každý rok sledujú nákupné trhy plemenných baranov. Odchovať plemenného barana môže len šľachtiteľský chov, prípade šľachtiteľsko-experimentálny (avšak v tomto prípade ide o odchov krížencov, nie čistokrvných baranov). Napriek tomu, že často hodnotíme baranov vo veku jeden a pol roka, nie každý baran, ktorý je na nákupnom trhu ohodnotený, je ďalej využívaný v plemenitbe. Ešte stále na hodnotenie prichádzajú barany, ktoré majú predkusy, podkusy, mäkké sponky, vady vlny alebo problémy so semenníkmi. Hodnotenie baranov na nákupných trhoch musí byť prísne a spravodlivé, veď plemenného barana si chovateľ kupuje do svojho stáda na niekoľko rokov a bude mať od neho každý rok desiatky jahniat, ktoré by mali priniesť zlepšenie chovu.

            Na Poľnohospodárskom družstve v Liptovských Revúcach sa konal nákupný trh v stredu 18.6.2014 na plemenná cigája, lacaune, východofrízska ovca a exeperiment slovenská dojná ovca.

 

Na trh bolo prihlásených 331 baranov od 15 chovateľov. Nakoniec ich bolo hodnotených 327. 

Členovia výberovej komisie hodnotili vlnu a exteriér, ostatné vlastnosti ako plodnosť, intenzita rastu, mlieková úžitkovosť matky boli vyhodnotené už v katalógu. Hodnotenie baranov začínalo o 10:00 hod a bolo ukončené krátko po 13:00 hod. Po hodnotení chovatelia zaplatili Potvrdenie o pôvode, tlačivo, ktoré je dôkazom hodnotenia barana na nákupnom trhu. Chovatelia si našli čas po hodnotení porozprávať sa a vymeniť si skúsenosti z chovu oviec. Tržnica v PD Liptovské Revúce bola dôstojným  miestom na hodnotenie baranov, ďalší nákupný trh tu bude už v stredu 2. júla 2014.

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce  sa nachádza na rozhraní Národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry na trase Ružomberok – Banská Bystrica. Poľnohospodárske družstvo obhospodaruje viac ako 1.300 ha poľnohospodárskej pôdy. Hlavným zameraním družstva je chov oviec, pričom PD Liptovské Revúce patri z hľadiska početnosti oviec k najväčším chovom. Na družstve sa chová asi 2.500 oviec.  PD L. Revúce sa zaoberá aj chovom hydiny. Vďaka schválenému bitúnku družstvo produkuje počas celého roka ovčie a hydinové mäso. Družstvo je príkladom, ako je možné hospodáriť na trvalých trávnych porastoch vo vyšších nadmorských výškach.

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK


« späť

Financovanie