Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
KPPS, s.r.o.

KPPS s.r.o. poskytuje komplexné služby od zámeru až po úspešné ukončenie!

KPPS s.r.o. poskytuje komplexné služby od zámeru až po úspešné ukončenie!

Čo ponúkame:

Projektová podpora z fondov EÚ
Urobíme pre Vás prípravné a projektové práce, realizáciu, až po ukončenie projektu.

Žiadosti o priame platby
Ponúkame Vám osobné poradenstvo a asistenciu pri vypĺňaní žiadostí o priame platby.

Verejné obstarávanie
Zabezpečíme Vám kompletnú činnosť podľa zákona 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní. Elektronické verejné obstarávanie.

GPS Práce
Zabezpečíme pre Vás lokalizáciu parciel v rámci blokov LPIS, Agrochemické skúšanie pôd
a presné poľnohospodárstvo.

Tvorba a administrácia web stránok
Navrhneme a vytvoríme web stránku Vašich snov.

Foto služby
Nafotenie, postprocesing, optimalizovanie pre tlač, publikovanie. Kalendáre, výročné správy a pod.

Vzdelávanie
Organizujeme vzdelávanie priamo v podniku, alebo podľa požiadaviek na žiadanú tému, s vybavením a odbornými lektormi, školenia a semináre s možnosťou využitia akreditovaných vzdelávacích aktivít SPPK.

Konferencie
Podľa požiadaviek (témy, termín, miesto, počet účastníkov) zorganizujeme konferencie na rôznej úrovni (miestna, regionálna, celoslovenská či medzinárodná).

Prenájom a technické vybavenie
Prenajímame rokovacie priestory vybavené s potrebnou technikou a obsluhou.
Prenajímame, inštalujeme a poskytujeme audiovizuálnu techniku (kompletný servis).

PR akcie a web banner
Kvalitné reklamné a propagačné aktivity na zviditeľnenie vašej spoločnosti rôznymi formami.

Kontakt:
KPPS s.r.o.
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava 1
 

Ing. Martin Mňahončák, PhD. 
02/502 17 408  
mnahoncak@sppk.sk
 

0911/588107

 

Mgr. Peter Lacina
02/502 17 407
lacina@sppk.sk

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie