Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Višegradsky fond

Višegradsky fond

Višegradsky fond je medzinárodná organizácia, ktorá podporuje spoločnú kultúru, vedecký výskum a vzdelávacie projekty, výmenu mladých, propagáciu turizmu a cezhraničnú spoluprácu medzi krajinami Višegradskej štvorky (V-4) a posilnenie väzieb medzi ľuďmi v regióne.
Fond má svoje sídlo  v Bratislave a založený  bol vládami krajín Višegradskej štvorky, ktorými sú Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko a Poľsko v Štiříne v Českej republike 9. júna 2000.
 

Hlavným cieľom zriadenia fondu bolo zabezpečiť a propagovať rozvoj a užšiu spoluprácu občanov a inštitúcií vo Višegradskom regióne, ale aj spoluprácu  tohto regiónu s inými krajinami - napríklad krajiny západného Balkánu alebo iné krajiny východnej Európy. Fond poskytuje podporu formou grantu na spoločné kultúrne, vedecké a edukačné projekty, výmenu mladých, projekty cezhraničnej spolupráce a propagáciu turizmu prostredníctvom programov individuálnej mobility

Rozpočet fondu pozostáva s rovnocenných príspevkov vlád Višegradskej štvorky. Vo svojej réžii zabezpečuje "malé granty", "štandardné granty", "Višegradský strategický program" a "Višegrad +" program. Zvlášť zabezpečuje aj program "Višegradské východné partnerstvo" s vlastným zvláštnym grantom  a schémami.

Prijímateľmi tohto programu sú predovšetkým mimovládne organizácie, občianske združenia, obce, lokálne alebo regionálne vlády, školy, univerzity, ale aj súkromné spoločnosti alebo individuálni občania. Projekty by mali zabezpečovať ďalší rozvoj spolupráce v rámci projektových partnerov regiónu. 

SPPK má veľmi dobrú, intenzívnu a dlhotrvajúcu spouprácu s predstaviteľmi poľnohospodárskych komôr Višegradskej štvorky. Ide o Agrárnu komoru ČR (AKČR), Maďarskú agrárnu komoru (NAK) a Poľský výbor poľnohospodárskych komôr (KRIR). Ako V-4 partneri sa pravidelne stretávajú štyrikrát za rok a navyše majú uzatvorené dohody o úzkej bilaterálnej spolupráci.

SPPK s ohľadom na dlhodobú a pravidelnú spoluprácu s predstaviteľmi poľnohospodárskych komôr V-4 by chcela ešte posilniť túto spoluprácu prostredníctvom organizácie spoločného stretnutia V-4, ktoré vyústi do konferencie k  Spoločnej poľnohospodárskej politike na obdobie rokov 2014- 2020. Obe aktivity  - stretnutie V-4, ako aj konferencia budú venované predovšetkým implementácií pripravovanej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014- 2020, ale v neposlednom rade aj formulácií priorít farmárov pre nadchádzajúce predsedníctvom SR v Rade ministrov, ktorého by sa mala zhostiť v roku 2016. Zasadanie aj konferencia sa uskutočnia v marci 2014 v Slovenskej republike a na tejto stránke Vám budeme prinášať aktuálne informácie o tomto podujatí.

Ďalšie informácie ziskate na stránke Višegrádského fondu

V prípade otázok k podujatiu nás kontaktujte na:
certikova@sppk.sk


« späť

Financovanie