Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
RPPK

RPPK Poprad

Ing. Ľudovít Dorko (predseda)
PD Mlynica, 78, 059 91 Mlynica
Tel.: 052/ 779 65 49, e-mail: ludovit.dorko@pobox.sk
Ing. František Gedra (podpredseda)
PD TATRY Spišská Belá, 059 01 Spišská Belá
Tel.: 052/ 459 15 61, Fax: 052/ 459 15 61
e-mail: pdspbela@stonline.sk
Marta Ambrozyová (riaditeľ)
Areál PD Mlynica 78, 059 91 Mlynica
Tel.: 052/773 34 16, e-mail: pppkpp@sppk.sk

Bratislavský

Trnavský

Trenčiansky

Nitriansky

Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Košický

Financovanie