Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
RKŠ

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

prezident

Júlia Hurná PhD
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 02/556 423 24, Fax: 02/554 215 25
e-mail: pivoslad@euroweb.sk, pivoslad@gmail.com

Slovenský cukrovarnícky spolok

predseda predstavenstva

Michal Abelovič MSc.
Považský cukor, a.s. Trenčianska Teplá, (predseda SCS), Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá
Tel.: 032/655 86 46, Fax: 032/655 85 05
e-mail: michal.abelovic@nordzucker.com

výkonný riaditeľ

Radovan Roba
Slovenský cukrovarnícky spolok, (výkonný riaditeľ), Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 02/ 555 69 830, e-mail: Radovan.Roba@scs-sugar.sk

Slovenský mliekarenský zväz

prezident zväzu

Stanislav Voskár
MILSY, a.s., Partizánska 224 / B , 957 01 Bánovce n. Bebravou
Tel.: 038/762 31 00, Fax: 038/762 32 03
e-mail: voskar@milsy.sk

generálny sekretár

Jana Planková
Slovenský mliekarenský zväz, (gen. sekretár zväzu), Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 02/554 109 45, Fax: 02/554 109 45
e-mail: plankova@smz.sk

Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov

predseda

Milan Čulen
SZPCC, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/ 442 582 72, Fax: 02/ 442 582 72
e-mail: szpcc@szpcc.sk

výkonný riaditeľ

Bohumír Sabo CSc.
SZPCC, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 02/ 442 582 72, Fax: 02/ 442 582 72
e-mail: szpcc@szpcc.sk

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku

prezident

Ján Király
FRUCONA Košice, a.s., Textilná 6, 042 62 Košice - Nad jazerom
Tel.: 055/727 13 13, Fax: 055/674 80 05
e-mail: kiraly@frucona.sk, frucona@frucona.sk

výkonný tajomník

Július Forsthoffer PhD.
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 02/554 10 158, Fax: 02/554 10 158
e-mail: zdruzenie-liehu@nextra.sk
Financovanie