Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Zväzy, združenia, únie

AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

PREZIDENT

Ján Jech, PhD.
Banská 2, 947 01 Nitra
Tel.: 037/772 21 37, e-mail: prof.jech@gmail.com

VEDÚCI SEKRETARIàTU

Juraj Huba
Výstavna 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/733 60 17, e-mail: agrion@agrion.sk

Ovocinárska únia SR

PREDSEDA

Marián Varga
Plantex, č.417, 922 08 Veselé pri Piešťan.
Tel.: 033/ 779 63 22, Fax: 033/ 779 63 21
e-mail: varga@ousr.sk, ousr@ousr.sk

TAJOMNÍK ZVÄZU

Jana Žatková
č. 417, 922 08 Veselé p. Piešťanoch
e-mail: zatkova@ousr.sk, ousr@ousr.sk

Slovenská holsteinská asociácia

PREDSEDA

Vladimír Chovan
Nádražná 36, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Tel.: 02/ 459 43 715, 459 43 741, Fax: 02/459 43 831
e-mail: holstein@holstein.sk

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Ivan Hrica
Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/ 459 43 715, 459 43 741, Fax: 02/459 43 831
e-mail: hrica@holstein.sk

Slovenská poľovnícka komora

PREZIDENT

Tibor Lebocký
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 1
Tel.: 02/ 572 03 311, 12 , Fax: 02/ 572 03 315
e-mail: spz@polovnictvo.sk

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Imrich Šuba
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 1
Tel.: 02/ 572 03 311, 12 , Fax: 002/ 572 03 315
e-mail: spz@polovnictvo.sk

Slovenská spoločnosť mlynárov

PREDSEDA

Peter Močko
Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Hlavná 76, 935 62 Pohronský Ruskov
Tel.: 036/775 00 11, Fax: 036/775 00 01
e-mail: sekretariat@mlyn.sk, pmocko@mlyn.sk

TAJOMNÍK SPOLOČNOSTI

Ondrej Šaling, CSc.
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 02/554 24 547, Fax: 02/556 48 155
e-mail: spol.mlynarov@stonline.sk

Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia

PREDSEDA

Ľudovít Sleziak CSc.
HORDEUM s.r.o., Nový Dvor 1052, 925 21 Sládkovičovo
Tel.: 031/784 22 12, Fax: 031/784 12 58
e-mail: hordeum@sleziak.sk

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Eduard Šmelko
Polianky 5, 841 01 Bratislava
Tel.: 02/ 654 40 748, Fax: 02/ 654 40 749
e-mail: sssa@mail.t-com.sk

Slovenská zeleninárska únia

PREZIDENT

Peter Horváth
Podzáhradná 391, 925 07 Mostová
Tel.: 031/784 86 19, Fax: 031/874 86 20
e-mail: ihorvathova@stonline.sk

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Oliver Šiatkovský
PVOD Madunice, 922 42 Madunice
Tel.: 033/ 74 31 182, Fax: 033/ 74 31 182
e-mail: siatkovsky@gmail.com

Slovenský konzervárenský zväz

PREDSEDA

Pavol Uhrin
NOVOFRUCT SK, s.r.o., Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky
Tel.: 035/ 64 24 295, Fax: 035/ 64 24 294
e-mail: uhrin@novofruct.sk,sekretariat@novofruct.sk

VÝKONNà TAJOMNÍČKA

Jana Plačková
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
Tel.: 02/502 17 205, 554 10 469, Fax: 02/555 64 800
e-mail: plackovaskz@mail.t-com.sk

Slovenský rybársky zväz

PREZIDENT

Rudolf Boroš
Slovenský Rybársky zväz, Rada, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
Tel.: 041/ 507 36 11, Fax: 041/ 562 69 06
e-mail: rudolf.boros@zoznam.sk

TAJOMNÍK ZVÄZU

Ľuboš Javor
Slovenský rybársky zväz, Rada, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
Tel.: 041/ 507 36 11, Fax: 041/ 562 69 06
e-mail: tajomnik@srzrada.sk

Slovenský zväz chovateľov

PREDSEDA

Július Szabo
Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava 26
Tel.: 02/54 24 945, 555 71 158, Fax: 02/ 555 71 158
e-mail: szch.sekretariat@stonline.sk

TAJOMNÍK ZVÄZU

Jozef Špaňúr
Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava 26
Tel.: 02/55 71 158, 555 75 784, Fax: 02/55 71 158
e-mail: szch.tajomnikt@stonline.sk

Slovenský zväz olejninárov

PREDSEDA

Jozef Rebro
Arimex Bratislava spol. s r.o., Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 02 / 547 74 982, Fax: 02 / 547 74 994
e-mail: szo@szo.s,k rebro@arimex.sk

TAJOMNÍK ZVÄZU

Kristína Šušotová
Slovenský zväz olejninárov, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
e-mail: szo@szo.sk

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

PREZIDENT

Ladislav Nagy
Hlavná 325, 900 41 Rovinka
Tel.: 02/ 456 46 971, 459 80 094, Fax: 02/ 456 46 971
e-mail: zvazchkt@isternet.sk

TAJOMNÍK ZVÄZU

Peter Tomlein, PhD.
Hlavná 325, 900 41 Rovinka
Tel.: 02/ 456 46 971, 459 80 094, Fax: 02/ 456 46 971
e-mail: zvazchkt@isternet.sk

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

PREDSEDA

Alexander Pastorek
Agrocoop, a.s., Hlavná č. 54, 946 52 Imeľ
Tel.: 035/ 768 62 06, Fax: 035/ 768 61 61
e-mail: agrocoop@slovanet.sk

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Margita Štefániková
Výstavná 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/657 21 92, Fax: 037/657 21 93
e-mail: szpm@agrokomplex.sk

Slovenský zväz včelárov (ÚV)

PODPREDSEDA

Milan Sláviček
Svrčia 14, 824 08 Bratislava 4
Tel.: 02/654 21 460, Fax: 02/654 21 460
e-mail: sekretariat@vcelari.sk

PREDSEDA

Ľudovít Gál
Šumina 392, 951 73 Jelenec
Tel.: 037/642 18 36, e-mail: sekretariat@vcelari.sk

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky

PREZIDENT

Štefan Píri
Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce
Tel.: +421-36-749 14 33, Fax: +421-36-749 14 33
e-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Únia hydinárov Slovenska

PREDSEDA

Timotej Husár
HSH s.r.o, Majer č.236, 951 35 Veľké Zálužie
Tel.: 037/659 22 80, Fax: 037/659 25 06
e-mail: hsh@hsh.sk

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Daniel Molnár
HSH, s.r.o., Majer č.236, 951 35 Veľké Zálužie
e-mail: molnar.unihyd@azet.sk

Únia potravinárov Slovenska

PREDSEDA

Dušan Janíček
Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď
Tel.: 031/788 41 11, Fax: 031/788 41 13
e-mail: dusan.janicek@agrana.com

VÝKONNÝ TAJOMNÍK

Tatiana Belová
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/ 502 17 402, Fax: 02/555 64 800
e-mail: belova@sppk.sk

Združenie agropodnikateľov Slovenska

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Martin Calek PhD
SCPV, Hlohovská 2, 949 92 Nitra
Tel.: 037/ 77 84 204, Fax: 037/ 77 84 205
e-mail: zas@zas.sk

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Oliver Šiatkovský
PVOD Madunice, 922 42 Madunice
Tel.: 033/ 74 31 182, Fax: 033/ 74 31 182
e-mail: siatkovsky@gmail.com

Združenie chovateľov rýb na Slovensku

PREZIDENT

Mirko Hrča
Rybárstvo-Požehy s.r.o., č. 273, 038 23 Dubové
Tel.: 043/492 10 47, Fax: 043 / 490 13 82
e-mail: rybarstvopozehy@stonline.sk

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Ján Pika
Združenie chovateľov rýb na Slovensku, č. 258, 038 42 Príbovce
Tel.: 043/421 00 14, Fax: 043/421 00 14
e-mail: slovryb@slovryb.sk

Združenie pestovateľov obilnín

PREDSEDA

Jozef Urminský
PPD Prašice - Jacovce, 956 21 Jacovce
Tel.: 038/536 13 33, Fax: 038/532 43 38
e-mail: sekretariat@ppdprasice.sk

VÝKONNà TAJOMNÍČKA

Vladimíra Debnárová
Združenie pestovateľov obilnín, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 0910 229 342, e-mail: vladka808@gmail.com

Združenie pre rozvoj bezorbových technológii v rastlinnej výrobe

PREDSEDA

Rastislav Bušo PhD.
CVRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel.: 033/ 772 23 11, 772 23 12, Fax: 033/ 772 63 06
e-mail: buso@vurv.sk

VÝKONNÝ MANAŽÉR

Roman Hašana PhD.
CVRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel.: 033/ 772 23 11, 772 23 12, Fax: 033/ 772 63 06
e-mail: hasana@vurv.sk

Zemiakársky zväz Slovenska

PREDSEDA

Viliam Bezák
Triana, P.O. BOX 204, 810 00 Bratislava
Tel.: 02/628 031 65, e-mail: bezak@triana.sk

TAJOMNÍK ZVÄZU

Dana Flórová
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/551 42 58, Fax: 044/551 42 58
e-mail: lppklm@sppk.sk

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo

PREDSEDA

István Pomichal PhD
Starohájska 29, 851 02 Bratislava
Tel.: 02/ 625 223 17, Fax: 02/ 625 223 18
e-mail: zchmd@zchmd.eu

TAJOMNÍK ZVÄZU

Jana Mészárošová
Starohájska 29, 851 02 Bratislava
Tel.: 02/ 625 223 17, Fax: 02/ 625 223 18
e-mail: zchmd@zchmd.eu

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo

PREDSEDA

Andrej Imrich
Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 949 02 Nitra
Tel.: 037/654 62 67, Fax: 037/654 62 31
e-mail: imrich.andrej@atlas.sk

VÝKONNÝ RIADITEĽ

neobsadená funkcia

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo

PREDSEDA

Igor Nemčok
RD HRON Sl. Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča
e-mail: rdhron@rdhron.sk

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Slavomír Reľovský
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 413 50 27, Fax: 048/ 413 50 27
e-mail: zchok.relovsky@orangemail.sk

Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku

PREDSEDA

Ján Paciga
č.126, 032 04 Liptovský Ondrej
Tel.: 044/ 551 42 59, Fax: 044/ 551 42 59
e-mail: zchpd@nextra.sk

VÝKONNÝ TAJOMNÍK

Mária Ruseková
č. 126, 032 04 Liptovský Ondej
Tel.: 044/ 551 42 59, Fax: 044/ 551 42 59
e-mail: zchpd@nextra.sk

Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Matúš Kohút
Dopravná 14, 934 01 Levice
Tel.: 036/ 622 96 69, Fax: 036/ 622 96 69
e-mail: zchssd@simmental.sk, plemenna.kniha@simment

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Igor Urban
Dopravná 14, 934 01 Levice
Tel.: 036/ 622 96 69, Fax: 036/ 622 96 69
e-mail: zchssd@simmental.sk

Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice

PREDSEDA

Ladislav Moravčík
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s., Komjatická č. 67, 940 85 Nové Zámky
Tel.: 035/ 642 83 14, Fax: 035/ 642 83 18
e-mail: polno@polno.sk

TAJOMNÍK ZVÄZU

Dana Borbélyová
Cabajská 10, 949 01 Nitra
e-mail: danaborbelyova@gmail.com, zpsk@nextra.sk

Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska

PREDSEDA

Robert Kovács
KOVACS AGRO, spol. s r.o., Lukov Dvor 1, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 655 69 90, Fax: 037/ 652 55 28
e-mail: sekretariat@kovacsagro.sk

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Eva Tomkuljaková
Radlinského 1, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/ 743 57 25, Fax: 033/ 732 06 34
e-mail: zp.cukrovarepa@stonline.sk

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností

PREDSEDA

Milan Mišánik
Dakna Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/552 25 22, Fax: 043/ 555 23 17
e-mail: dakna@dakna.sk, zpd@stonline.sk

VÝKONNÝ TAJOMNÍK

Stanislav Zelený
Priemyselná 6, 824 97 Bratislava 2
Tel.: 02/ 534 15 514, Fax: 02/ 534 14 54
e-mail: zpd@zpd.sk

Zväz roľníkov a agropodnikateľov Slovenska

PODPREDSEDA

Peter Horváth
Podzáhradná 391, 925 07 Mostová
Tel.: 031/784 86 19, Fax: 031/874 86 20
e-mail: ihorvathova@stonline.sk

PREDSEDA

Viliam Kompas
Kozmonautov 8, 949 92 Nitra
Tel.: 037/653 13 97, Fax: 037/653 13 97
e-mail: vkompas@stonline.sk

Zväz vinohradníkov Slovenska

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Pavol Ďurišin
Šafárikovo. nám. 4, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/ 529 63 184, Fax: 02/ 529 63 184
e-mail: zvazvinohradnikov@gmail.com

PREDSEDA

Igor Mancel
Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/ 529 63 184, Fax: 02/ 529 63 184
e-mail: zvazvinohradnikov@gmail.com

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku

PREZIDENT

Ľubomír Vitek
ZVHV, Pražská 15, 811 04 Bratislava 1
e-mail: ofzvhv@gmail.com

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Jaroslava Pátková PhD
Pražská 15, 811 04 Bratislava 1
e-mail: zvhv@zvhv.sk

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

PREDSEDA

Marian Uhrík
PARTNER - vetagro, spol. s r.o., Krížna 44, 821 08 Bratislava 1
Tel.: 02/555 71 355, e-mail: uhrik@vetagro.sk

TAJOMNÍK ZVÄZU

Marek Lukáčik
Krížna 44, 821 08 Bratislava 1
Tel.: 02/556 45 496, e-mail: office@zvazpolnonakupu.sk
Financovanie