Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Priami členovia

Agra Poisťovňa

RIADITEĽ

Dalibor Bán
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/55 64 34 50, Fax: 02/55 64 34 51
e-mail: agra@agrapoistovna.sk

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

RIADITEĽ

Mojmír Vedej
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Tel.: 02/596 33 280, Fax: 02/606 65 431
e-mail: mojmir.vedej@allianzsp.sk

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Miroslav Pacher
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Tel.: 02/596 33 280, Fax: 02/606 65 431
e-mail: miroslav.pacher@allianzsp.sk

Asparagus spol. s r.o.

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Milan Fabuš
Asparagus spol. s r.o., (konateľ spoločnosti), č. 1135, 908 73 Veľké Leváre
Tel.: 034/77 944 88, Fax: 034/77 481 51
e-mail: asparagus@asparagus.sk

Duslo, a.s.

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Ľubomír Zatlukaj
Duslo, a.s., Adm. budova ev.č. 1263, 927 03 Šaľa
Tel.: 031/775 25 10, Fax: 031/775 30 01
e-mail: sgr@duslo.sk

ENVI - PAK, a.s.

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Hana Nováková MBA
ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 2
Tel.: 02/33 22 710, Fax: 02/335 20 010
e-mail: envipak@envipak.sk

PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Miroslav Schwab
ENVI – PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 2
Tel.: 02/33 22 710, Fax: 02/335 20 010
e-mail: envipak@envipak.sk

Jinex, s.r.o.

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Igor Nedzbala
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
e-mail: jiri@jinex.sk

Karpatovka, s.r.o.

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Marián Mamrák
Karpatovka, s.r.o., č.106, 082 33 Chminianská Nová Ves
Tel.: 051/7794113, 051/7955838, Fax: 051/7795321
e-mail: milos.carny@zoznam.sk

Maschinenring Slovensko, s.r.o.

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Adrian Andódi
Maschinenring Slovensko, s.r.o., Murgašova, 927 01 Šaľa
e-mail: adrian.andodi@maschinenring.sk

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

GENERàLNY RIADITEĽ

Štefan Mihina, PhD
NPPC, Hlohovská 2, 951 41 Lužianky
Tel.: 037/ 654 62 72, Fax: 037/654 64 83
e-mail: nppc@cvzv.sk

OTP Banka Slovensko, a.s.

VÝKONNÝ MANAŽÉR

Tatiana Jonáková
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Tel.: 02/ 597 96 303, Fax: 02/ 529 31 282
e-mail: jonakova@otpbanka.sk

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Zita Zemková
predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka, Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Tel.: 02/597 91 111 (spojovateľka), e-mail: info@otpbanka.sk

PALMA, a.s.

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Robert Balheim
PALMA, a.s., (gen. riaditeľ), Račianská 76, 836 04 Bratislava
Tel.: 02/49 245 111, Fax: 02/44 259 692
e-mail: info@palma-sk

PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Matěj Valtr
PALMA, a.s., Račianská 76, 836 04 Bratislava
Tel.: 02/49 245 111, Fax: 02/44 259 692
e-mail: info@palma-sk

PD Kapušany pri Prešove

PREDSEDA

Viera Sučková
č.568, 082 12 Kapušany
Tel.: 051/ 794 12 21, Fax: 051/ 794 13 87
e-mail: pdkapusany@stonline.sk

PD Sekčov v Tulčíku

PREDSEDA

Vendelín Pacan
č.323, 082 13 Tulčík
Tel.: 051/ 778 98 11, 455 77 05, Fax: 051/ 455 77 04
e-mail: pdtulcik@weblahko.sk,pdtulcik@mail.t-com.sk

PD so sídlom v Jarovniciach

PREDSEDA

Stanislav Eliaš
PD Jarovnice, 082 63 Jarovnice
Tel.: 051/ 459 42 36, Fax: 051/ 459 45 00
e-mail: pdjarovnice@stonline.sk

Penny Market Lft. (Ltd.)

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Jens-Thilo Krieger
Északi Vállalkozói Terúle, H-2351 Alsónémedi
Tel.: (+036) 29 339-300, Fax: (+036) 29 339-191

MANAŽÉR

Gabriela Dubravíková Junior Law
METRO Cash&Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Bratislava
Tel.: +421 240 585 180, Fax: +421 240 585 222
e-mail: gabriela.dubravikova@metro.sk

PRILLINGER Slovensko, spol. s r.o.

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Ľubomír Tikl
Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/ 402 08 711, Fax: 02/ 459 44 576
e-mail: office@prillinger.sk

Provit SK spol. s r.o.

PROKURISTA

Blanka Šimkova Boťanská
Provit SK, spol. s .r.o., (prokurista), Pražská 11, 811 04 Bratislava
Fax: 02/ 572 977 05
e-mail: botanska@provit.sk

RENOMIA

RIADITEĽ

Martin Michal
RENOMIA, Panenská 7, 811 03 Bratislava
Tel.: 02 / 544 313 97, 544 317 40, Fax: 02 / 544 329 34
e-mail: info@renomia.sk

S Slovensko, spol. s r.o.

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Tomáš Revaj
Tomášikova 17, 821 02 Bratislava
Tel.: 02/ 482 69 450, Fax: 02/ 482 69 451
e-mail: info@sslovensko.sk

Slovenská asociácia ochrany rastlín

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Jozef Kotleba
SCPA - Slovenská asociácia ochrany rastlín, Rešetkova 11, 831 03 Bratislava
e-mail: kotleba.scpa@gmail.com

Slovenská poľnohospodárska vedecko – technická spoločnosť

PREDSEDA

Ľubomír Horváth
7.Slovenská poľnohospodárska vedecko – technická spoločnosť, (predseda rady SPVTS), Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Tel.: 02/ 502 07 631, 644 62 089, Fax: 02/ 55 72 991
e-mail: l.horvath@uksup.sk

Stredné odborné účilište potravinárske 1

RIADITEĽ

Milan Adame
Cabajská 6, 949 01 Nitra
Tel.: 037/7720429, 7720427, Fax: 037/7720429
e-mail: soupnr@soupnr.sk

TATRA BANKA, a.s.

RIADITEĽ

Martin Štiblický
Tatra Banka, (riaditeľ odd.), Hodžovo nám.3 P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55
Tel.: 02/ 591 91 111, Fax: 02/ 591 91 110
e-mail: martin_stiblicky@tatrabanka.sk

TAJOMNÍK SPOLOČNOSTI

Radovan Mik
Tatra Banka, Hodžovo nám.3 P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55
Tel.: 02/ 591 91 111, Fax: 02/ 591 91 110
e-mail: radovan_mik@tatrabanka.sk

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Jozef Bárta
UniCredit Bank Slovakia, a.s., (Predseda predst.), Šancova 1/A, 813 33 Bratislava
Tel.: 02/ 495 01 111, Fax: 02/495 03 406
e-mail: kontakt@unicreditbank.sk

MANAŽÉR

Jaromír Matoušek
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancova 1/A, 813 33 Bratislava
Tel.: 02/ 495 01 111, Fax: 02/495 03 406
e-mail: kontakt@unicreditbank.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

RIADITEĽ

Martin Hubinský
VÚB, Mlynské Nivy 1,, 829 90 Bratislava 28
Tel.: 02/ 505 52 459, Fax: 02/ 555 66 668
e-mail: mhubinsky@vub.sk

ČLEN PREDSTAVENSTVA

Jozef Kausich
Všeobecná úverová banka, a.s., (člen predstavenstva), Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 28
Tel.: 02/ 505 52 849, Fax: 02/ 555 66 668

Združenie pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Ladislav Kazlov
PD Júr nad Hronom, č.405, 935 57 Júr nad Hronom
Tel.: 036 / 77 93 056, Fax: 036 / 77 93 056
e-mail: pdkazlov@jurob.sk
Financovanie