Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Fotogaléria komory

Predstavenie Programu rozvoja vidieka na programové obdobie 2014 - 2020 - Nitra 6.3. 2015 (14)

Školenie pre mzdové účtovníčky v Jaslovských Bohuniciach (3)

Predstavenie Programu rozvoja vidieka na programové obdobie 2014 - 2020 - Banská Bystrica 26.2. 2015 (13)

Porada predsedov, podpredsedov a riaditeľov RPPK a RKŠ, Banská Bystrica, 24.02.2015 (14)

Turčiansky naj poľnohospodár 2015 a Turčianska mliečna liga. (77)

Zo zasadnutia Predstavenstva SPPK, 19.02.2015, Bratislava (8)

45. reprezentačný ples poľnohospodárov Trnavského regiónu v obraze. (25)

Zimné odborné školenie pre štatutárnych zástupcov poľnohospodárskych podnikov, členov RPPK Nové Zámky, v hoteli Partizán na Táľoch 2 - 5. februára 2015 (21)

Zimné odborné školenie pre pracovníkov poľnohospodárskych podnikov, členov RPPK Nové Zámky, v hoteli Partizán na Táľoch 26 - 29. januára 2015 (34)

Informačný deň pre členov komory v Bardejove 6.2.2015 (5)

Stretnutie bývalých a terajších vedúcich pracovníkov členských organizácií RPPK Galanta dňa 4.12.2014 v Sládkovičove. (3)

Stretnutie zástupcov poľnohospodárskych komôr krajín V-4 v českom Hlohovci v okrese Břeclav (9)

Porada riaditeľov RPPK a RKŠ, 20.-21.11.2014 Trenčianske Teplice (22)

Vyhodnotenie súťaže "Hovorme o jedle 2014" 14.11.2014, Hotel Carlton (38)

Výstava EuroTier 2014 (10)

Ovocný festival v kráľovom Brode organizovaný 18.10.2014 v spolupráci MAS Stará Čierna voda a MAS Dudváh (17)

Konferencia RV a ŽV za región Galanta dňa 16.10.2014 (11)

Seminár "Škody poľovnou zverou" 16.10.2014, Banská Bystrica (23)

Okresné dožinkové slávnosti - Nové Zámky 5.9.2014 (40)

Levické dožinkové slávnosti v Horných Semerovciach - 19.9.2014 (22)

Financovanie