Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
LEGISLATÍVA

Zmeny zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja 2015

| 29/01/2015 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Zmeny v oblasti pracovnej zdravotnej služby 2015 - povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu aj pre zamestnancov 1. a 2. kategórie

| 29/01/2015 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Daň z motorových vozidiel 2015

| 29/01/2015 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Usmernenie k platnosti nájomných zmlúv po schválení vykonania projektu pozemkových úprav

| 19/12/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stanovisko k článku 54 nariadenia EP a R (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

| 19/12/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Navrhované zmeny v právnej úprave spotrebnej dane z minerálneho oleja

s plánovanou účinnosťou od 1.januára a 1.februára 2015 | 11/08/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh novej právnej úpravy dane z motorových vozidiel

| 30/07/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Povinná komunikácia s finančnou správou elektronickými prostriedkami od 01.01.2014

| 15/01/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

| 14/01/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Legislatívne zmeny v systéme elektronického výberu mýta s účinnosťou od 01. januára 2014

| 19/12/2013 | viac informácií

Zmena pri riešení tzv. sporných alebo duplicitných deklarácií

Národná rada SR schválila 21. júna 2013 novelu zákona, ktorou sa upravuje postup Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri riešení sporov vznikajúcich v prípadoch, ak na tú istú plochu poľnohospodárskej pôdy podali žiadosť o poskytnutie podpory viacerí žiadatelia (tzv. sporné alebo duplicitné deklarácie). | 09/07/2013 | viac informácií

.

| 25/04/2012 | viac informácií
Financovanie