Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Vzdelávacie aktivity

Vzdelávanie

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je inštitúciou ďalšieho vzdelávania. Podľa § 4 Zákona č. 30/1992 Zb. o SPPK, komora ... organizuje vzdelávaciu činnosť,... Podľa článku 2, ods. 2 platných Stanov SPPK, komora ... organizuje rôzne formy ďalšieho vzdelávania a informatizácie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo,...
 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pôsobí v prospech rozvoja vzdelávania na Slovensku od svojho vzniku, a to na rôznych úrovniach:
 

- v rámci stredného odborného školstva,
- vzdelávania dospelých v celom rezorte,
- vzdelávania zamestnancov SPPK.
 

Na úrovni stredného odborného školstva sa SPPK podieľala na tvorbe legislatívy a naďalej je členom Sektorovej rady vlády SR pre odbory poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a veterinárne vedy. Viď: http://www.radavladyovp.sk/. Napomáha tak vytvárať podmienky pre vzdelávanie a výchovu novej generácie pracovníkov v rezorte, ktorí budú mať dostatočné vedomosti, zručnosti, ale tiež praktické základy.
 

V rámci ďalšieho vzdelávania dospelých v rezorte Komora organizuje rôzne aktivity - konferencie, odborné semináre, študijné cesty do zahraničia, rôzne súťaže, apod. Pre odborné vzdelávanie má SPPK akreditované tri vzdelávacie programy:
 

• Minimálne normy na ochranu zvierat chovaných na farmárske účely (ošípané, teľatá, ovce) - kurzy pre ošetrovateľov
akreditované do 15.12.2011
číslo akreditácie vydané MŠ SR: 1475/36115/2006/368/1
Krížové plnenie: viem – vyhoviem – vyťažím
akreditované do 8.10.2012
číslo akreditácie vydané MŠ SR: 1475/2007/347/1
Čerpaním prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2007-2013 k modernizácii fariem
akreditované do 19.12.2012
číslo akreditácie vydané MŠ SR: 1475/2007/405/1
 

V prípade, ak máte záujem o realizáciu niektorého z uvedených vzdelávacích programov pre Vašich zamestnancov, kontaktujte, prosím SPPK:
Ing. Štefan Adam
riaditeľ odboru poľnohospodárstva a služieb
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava
Tel. 02/50217404
e-mail: adam@sppk.sk
 

Zamestnanci SPPK tiež „pracujú na sebe“ a zúčastňujú sa sami na rôznych vzdelávacích programoch, ktoré rozširujú ich odborné znalosti, praktické zručnosti (napr. počítačové kurzy, správne konanie, legislatíva EÚ apod.). Našou snahou je čo najviac byť nápomocní pri vzdelávaní a šírení informácií pre poľnohospodársku a potravinársku prax.
 

(november 2010).
 

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie