Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Organizované

Maturitné skúšky v Pruskom

Maturitné skúšky v Pruskom

Maturitné skúšky sa skladajú z písomnej a ústnej formy. Organizáciu maturitných skúšok upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné vyhlášky ministerstva.

 

Na Strednej odbornej škole v Pruskom prebiehali v dňoch 14. – 15. mája 2014 praktické časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Zúčastnili sme sa na praktickej časti v študijnom odbore 42 10 618 Agropodnikanie – kynológia.

 

Na SOŠ v Pruskom sa praktickej časti zúčastnilo 19 žiakov. Úroveň obhajoby vlastného projektu bola vo väčšine prípadov na dobrej úrovni, keď žiaci sa vyjadrovali vecne, súvisle a samostatne, používali správnu odbornú terminológiu. Žiaci mali pripravené prezentácie v Power Pointe, ktoré korešpondovali s vybratými témami projektov. Niektorí žiaci si pripravili aj krátke videá, s praktickými ukážkami ich zručností.

 

Ide o  4-ročný študijný odbor, ktorý končí maturitnou skúškou. Študijný odbor je vhodný pre chlapcov, ale aj dievčatá. Absolventi tohto študijného odboru sa stávajú kvalifikovaným pracovníkom, ktorý počas štúdia získal vedomosti z oblasti kynologickej legislatívy, noriem a organizácie, ktorý sa naučí predvádzať základný výcvik psov, pozná plemená, hodnotí exteriér psov, pozná  zásady výživy, kŕmenia, ale aj posudzuje najbežnejšie ochorenia psov a ošetruje ich. Absolvent vie upraviť srsť psov tých plemien, ktorým to predpisuje štandard, vie ako sa vedie prvotná evidenciu, pozná ekonomiku prevádzky a vie využívať princípy marketingu. Úspešný absolvent môže podnikať ako prevádzkovateľ hotelov a salónov pre psy alebo vďaka znalostiam o výcviku môžu pracovať ako príslušníci SBS, príslušník PZ. Tí absolventi, ktorí chcú pokračovať v štúdiu, majú možnosť pokračovať v štúdiu na Vysokej škole na UVL v Košiciach.

[-- IMG787 --]

[-- IMG788 --]

[-- IMG789 --]

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva

Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva

Organizácia pre rozvoj zdravia a výživy n. o. v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou organizuje špecializovaný kurz „Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva“. Kurz sa uskutoční v Piešťanoch, podľa nasledovného časového harmonogramu:

[-- IMG530 --]

         Účastníkom kurzu sú hradené náklady na dopravu, ubytovanie, stravovanie a poskytnutie študijnej literatúry podľa schválenej zmluvy.
 

        Kurz môžu absolvovať len oficiálne evidovaní včelári, prvovýrobcovia a spracovatelia produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, na základe poštou zaslanej a vo všetkých povinných poliach vyplnenej prihlášky. Na jeden turnus je plánovaná účasť 17 účastníkov. V prípade väčšieho záujmu si organizátori vyhradzujú právo predložiť návrh možnosti zaradenia do iného turnusu. Záujemcovia o kurz sa môžu informovať o obsadenosti jednotlivých turnusov telefonicky u organizátorov. Organizátori budú akceptovať aj telefonickú registráciu s následným bezodkladným zaslaním prihlášky poštou. Zoznam zaregistrovaných účastníkov na každý turnus bude zverejnený na stránke. Po prijatí prihlášky bude záujemcovi doručená pozvánka na účasť na príslušnom turnuse.
 

Všetky potrebné informácie o kurze nájdete na stránke:

http://cms.uniag.sk/Groups/vzdelavanie/podujatia/celozivotne-vzdelavanie/aktivity/kurzy/vcelarstvo-v-rozvoji-vidieka-polnohospodarstva-a-potravinarstva/vcelarstvo-v-rozvoji-vidieka-polnohospodarstva-a-potravinarstva/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Prípadné otázky je možné konzultovať s organizátormi:
          Ing. Radovan Ostrovský telefón: 0948 007 675 e-mail: radovan.ostrovsky@uniag.sk
          Doc. Ing. Ján Brindza, CSc. telefón: 037 6414 787 e-mail: jan.brindza@uniag.sk

 

Učebný plán špecializovaného kurzu
„Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva“

[-- IMG531 --]

Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva

Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva

Organizácia pre rozvoj zdravia a výživy n. o. v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou organizuje špecializovaný kurz „Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva“. Kurz sa uskutoční v Piešťanoch, podľa nasledovného časového harmonogramu:

[-- IMG528 --]

         Účastníkom kurzu sú hradené náklady na dopravu, ubytovanie, stravovanie a poskytnutie študijnej literatúry podľa schválenej zmluvy.
 

        Kurz môžu absolvovať len oficiálne evidovaní včelári, prvovýrobcovia a spracovatelia produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, na základe poštou zaslanej a vo všetkých povinných poliach vyplnenej prihlášky. Na jeden turnus je plánovaná účasť 17 účastníkov. V prípade väčšieho záujmu si organizátori vyhradzujú právo predložiť návrh možnosti zaradenia do iného turnusu. Záujemcovia o kurz sa môžu informovať o obsadenosti jednotlivých turnusov telefonicky u organizátorov. Organizátori budú akceptovať aj telefonickú registráciu s následným bezodkladným zaslaním prihlášky poštou. Zoznam zaregistrovaných účastníkov na každý turnus bude zverejnený na stránke. Po prijatí prihlášky bude záujemcovi doručená pozvánka na účasť na príslušnom turnuse.
 

Všetky potrebné informácie o kurze nájdete na stránke:

http://cms.uniag.sk/Groups/vzdelavanie/podujatia/celozivotne-vzdelavanie/aktivity/kurzy/vcelarstvo-v-rozvoji-vidieka-polnohospodarstva-a-potravinarstva/vcelarstvo-v-rozvoji-vidieka-polnohospodarstva-a-potravinarstva/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Prípadné otázky je možné konzultovať s organizátormi:
          Ing. Radovan Ostrovský telefón: 0948 007 675 e-mail: radovan.ostrovsky@uniag.sk
          Doc. Ing. Ján Brindza, CSc. telefón: 037 6414 787 e-mail: jan.brindza@uniag.sk

 

Učebný plán špecializovaného kurzu
„Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva“

[-- IMG529 --]

Diskusné fórum o integrovanej produkcii ovocia

Diskusné fórum o integrovanej produkcii ovocia
          Ovocinárska únia (OÚ) Slovenskej republiky organizuje vo štvrtok 2. júna v Bánove v okrese Nové Zámky diskusné fórum o integrovanej produkcii ovocia (IPO). Organizátori pozývajú všetkých ovocinárov, ktorí si podali žiadosť na agroenvironment - IPO a ktorí chcú aj v budúcnosti poberať dotácie. Cieľom je doriešiť ďalší postup v tejto oblasti, preto by na podujatie mali zavítať všetci ovocinári bez ohľadu na to, či sú členmi OÚ SR.
          „Teraz sa tvoria pravidlá pre roky 2014 až 2020, preto o nich budeme diskutovať. Odporúčame, aby si každý preštudoval a priniesol so sebou zmluvu, ktorú uzavrel s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, prípadne aj kópiu svojej žiadosti o dotáciu. Všetci pestovatelia by si mali pripraviť presné údaje podľa LPIS, čiže akú plocha majú zaradenú do IP a s akou počítajú po skončení tohto záväzku, ktorý uzavreli teraz na 5 rokov. Zmena vo výmerách bude možná vtedy, ak si opäť alokujeme (zabezpečíme) celkovú plochu“, uvádza OÚ SR v pozvánke na diskusné fórum.
 
SPPK
 

Manažment kvality – nástroj pre zvýšenie kvality života na vidieku a zatraktívnenie vidieckeho priestoru

Manažment kvality – nástroj pre zvýšenie kvality života na vidieku a zatraktívnenie vidieckeho priestoru

[-- IMG345 --]

[-- IMG346 --]

[-- IMG347 --]

[-- IMG348 --]

[-- IMG349 --]

Manažment kvality – nástroj pre zvýšenie kvality života na vidieku a zatraktívnenie vidieckeho priestoru

Manažment kvality – nástroj pre zvýšenie kvality života na vidieku a zatraktívnenie vidieckeho priestoru

[-- IMG340 --]

[-- IMG341 --]

[-- IMG342 --]

[-- IMG343 --]

[-- IMG344 --]

Informačné konferencie k aktuálnym otázkam v podporách pre chovateľov oviec a kôz

Informačné konferencie k aktuálnym otázkam v podporách pre chovateľov oviec a kôz

          Zväz chovateľov oviec a kôz organizuje tri informačné konferencie k aktuálnym otázkam na úseku podpôr chovateľov.

          Programy konferencií nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Majstrovstvá Slovenskej republiky v strihaní oviec

Majstrovstvá Slovenskej republiky v strihaní oviec

          Liptovská Lúžna privíta v nedeľu 1. augusta mnoho súťažiacich a záujemcov o ovčiarstvo. Pre účastníkov je pripravený aj bohatý sprievodný program, vrátane súťaže v pití žinčice.

          Podrobnejšiu pozvánku nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

V Topoľčiankach sa pripravuje odborný seminár o súčasných pohľadoch na pestovanie a spracovanie kukurice

V Topoľčiankach sa pripravuje odborný seminár o súčasných pohľadoch na pestovanie a spracovanie kukurice

          Súčasné pohľady na pestovanie a spracovanie kukurice budú na programe odborného seminára, ktorý sa pripravuje v Topoľčiankach.

          Podrobnosti nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

V Dvoroch nad Žitavou pripravujú Deň poľa, venovaný herbicídom v kukurici

V Dvoroch nad Žitavou pripravujú Deň poľa, venovaný herbicídom v kukurici

          Pozvánku na Deň poľa v Dvoroch nad Žitavou, venovaný herbicídom v kukurici, nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie