Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Systém poradenstva v SR

Systém poradenstva SR

V súčasnosti v Slovenskej republike nie je celoplošne účinne pôsobiaca pôdohospodárska poradenská inštitúcia. Z tohto dôvodu sú poradenské služby nejednotné a poradenstvo je poskytované prostredníctvom súkromných právnických a fyzických osôb bez metodického riadenia. Z dôvodu jednotného pôsobenia systému pôdohospodárskeho poradenstva sa poradenský systém inštitucionálne zabezpečuje nasledovne:

- Orgány EÚ
- Národná rada SR
- Vláda SR
- Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- Rada pre pôdohospodárske poradenstvo
- Sekcia - odbor vedy a výskumu
- Agroinštitút Nitra
- Centrum pôdohospodárskeho poradenstva
- Regionálne Infoterminály Centra pôdohospodárskeho poradenstva
- Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
- Rezortné inštitúcie.
 


« späť

Financovanie