Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Certifikovaní poradcovia ku KP

Certifikovaní poradcovia ku KP

Pôdohospodársky poradca v záujme realizácie priorít Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a národnej pôdohospodárskej politiky poskytuje rady, ktoré pomáhajú dosiahnuť určené ciele. Pôdohospodársky poradca musí pritom pochopiť systém a smer vývoja pôdohospodárstva, musí mať prehľad, dobre poznať procesy a postupy obvyklé v pôdohospodárskej praxi, musí poznať detaily, vedieť ako upraviť detaily, aby sa zmenil celý smer, musí chápať súvislosti a mať schopnosť a dôveryhodnosť, aby sa poznatky dostali k zákazníkovi a ten zmenil svoje konanie. Musí ovládať spôsob a metodiku poradenstva.

Pôdohospodársky poradca na plnenie svojich úloh potrebuje najmä:

- jasne stanovené ciele,
- najnovšie poznatky z výskumu,
- úzky vzťah k zákazníkovi (k praxi),
- rozsiahle informácie o podporných a kontrolných postupoch,
- dôveryhodnú organizáciu v zázemí,
- dostatočné materiálne vybavenie,
- výmenu skúseností, metodické zdokonaľovanie.
 


« späť

Financovanie