Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Spoločná poľnohospodárska politika

Politici v Bruseli dosiahli dohodu o zostávajúcich otázkach SPP

Európsky parlament (EP), Rada a Európska komisia (EK) dosiahli 24. septembra dohodu k zostávajúcim otázkam Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Tieto zostali nedoriešené po dosiahnutí politickej dohody k SPP v júni 2013... | 26/09/2013 | viac informácií

Reforma SPP : Rozhodujúce zasadnutie je plánované na 24. septembra

" Sme na konci procesu, ktorý bol predmetom viac než 50 trojstranných rokovaní, desiatok technických zasadaní a nespočetných bilaterálnych stretnutí. Tento relatívne " rýchly" a jednoduchý proces, ak vezmeme do úvahy okamih, kedy sme začínali, nás priviedol k dohode z 26. júna, na ktorú sme veľmi hrdí , a ktorú nemáme chuť meniť. " povedal Paolo De Castro ... | 20/09/2013 | viac informácií

Komisár Ciolos poďakoval SPPK za aktívnu spoluprácu v období prípravy reformy SPP 2014-2020.

| 06/08/2013 | viac informácií

Aký bude vývoj v oblasti SPP v nadchádzajúcich mesiacoch?

Ministri poľnohospodárstva EÚ viedli verejnú diskusiu k vývoju balíčka reformy SPP po dosiahnutí politickej dohody k SPP... | 26/07/2013 | viac informácií

Podľa zástupcu EP sú potrebné ďalšie rokovania k SPP

Paulo de Castro sa po intenzívnych rokovaniach medzi partnermi „trialógu“ – Európskou komisiou (EK), Radou a Európskym parlamentom (EP), ktoré sa v týchto dňoch konajú v Luxemburgu dnes ráno vyjadril, že negociácie o budúcej podobe Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)-EÚ sú na správnej ceste, ale írske predsedníctvo musí zabezpečiť, aby boli ministri poľnohospodárstva flexibilnejší, aby sa dosiahol progres rokovaní v stredu v Bruseli. | 25/06/2013 | viac informácií

Farmári v deklarácií žiadajú partnerov trialógu o dosiahnutie dohody k SPP

Farmári a poľnohospodárske družstvá sa včera, 24. 06. 2013, stretli v Luxemburgu a podporili spoločnú deklaráciu, v ktorej žiadajú riadnu dohodu k Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP). Rozdávali záchranné balíčky obsahujúce ... | 25/06/2013 | viac informácií

SPPK apeluje pred zahájením trialógu o SPP na zástupcov európskych inštitúcií.

Slovenskí poľnohospodári opakovane vyjadrujú svoju nespokojnosť s podobou nadchádzajúcej reformy SPP na roky 2014-2020. Európska komisia pritom žiada ... | 04/04/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh rozpočtu europoslanci odmietli, rokovania o SPP však môžu začať

Politické skupiny v Európskom parlamente (EP) takmer jednohlasne rozpočet 2014-2020 odmietli. Národné záujmy však tento politický signál oslabujú. Očakáva sa dohoda po splnení troch základných podmienok europoslancov... | 14/03/2013 | viac informácií

Zatiaľ sa zdá, že Rade sa podarí dohodnúť o reforme SPP už na marcovom zasadaní.

Írske predsedníctvo potvrdilo, že Rada urobila na ostatnom zasadaní, ktoré sa uskutočnilo 25. 02. 2013 v Bruseli, v diskusiách o Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP), predovšetkým o vnútornej konvergencii pokrok... | 27/02/2013 | viac informácií

Hlavné prvky rozhodnutia Rady Európy o rozpočte EÚ na roky 2014-2020, týkajúce sa poľnohospodárstva

Návrh rozpočtu Európskej komisie (EK) počítal so zmrazením rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na úrovni roku 2013 čo by znamenalo, ak by sme vzali do úvahy infláciu, zníženie v reálnej hodnote o zhruba 11%. Rada sa na summite 07. – 08. februára rozhodla o ... | 20/02/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Napriek zníženiu rozpočtu pre SPP boli prijaté aj viaceré pozitívne prvky

COPA-COGECA s poľutovaním prijala fakt, že na základe rozhodnutia hláv štátov, ktoré padlo minulý týždeň na spoločnej schôdzi, dôjde k ďalšiemu zníženiu rozpočtu pre SPP na roky 2014-2020. Toto rozhodnutie znamená ... | 13/02/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

SPPK aj COPA-COGECA podporujú schválenie silného rozpočtu pre SPP

Dnes sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie prezídia COPA-COGECA (C-C), ktorého hlavným účelom je podporiť silný rozpočet pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Je totiž možné, že už na nadchádzajúcom summite hláv štátov EÚ, ktorý sa uskutoční 07. a 08. februára 2013 sa rozhodne o rozpočte EÚ a tým pádom aj o výške rozpočtu pre SPP... | 06/02/2013 | viac informácií

Stanovisko Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo k reforme SPP

Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo v stredu 23. 01. hlasoval o rozpočte a opatreniach pre spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). | 28/01/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Európski ministri poľnohospodárstva žiadajú silný rozpočet a chcú sa dohodnúť na podmienkach SPP do júna 2013

| 21/12/2012 | viac informácií

Írske predsedníctvo chce presadzovať silný rozpočet pre SPP a dokončiť jej reformu do júna 2013

| 21/12/2012 | viac informácií

Správy od zástupcu SPPK v Bruseli: Zmení sa budúcej SPP prerozdeľovanie platieb?

| 18/07/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stanovisko Dvora audítorov k legislatívnym návrhom Komisie týkajúcim sa reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky od roku 2014

V októbri 2011 Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade svoje legislatívne návrhy týkajúce sa reformy SPP od roku 2014. Európsky dvor audítorov preskúmal štyri hlavné návrhy nariadení, ktoré predstavila Komisia, a dnes k týmto materiálom uverejňuje svoje stanovisko (stanovisko č. 1/2012)... | 20/04/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

PODPORA CHUTÍ EURÓPY

Európska komisia 30. marca 2012 prijala oznámenie s názvom "Podpora a informačné činnosti pre poľnohospodárske produkty: Stratégia s vysokou pridanou hodnotou s cieľom podporiť chute Európy." Táto správa je druhým krokom v procese reforiem na podporu politiky začatej v júli 2011, ktorého cieľom je podpora dynamickejšieho a konkurencieschopnejšieho poľnohospodársko-potravinárskeho sektora a podpora inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. | 05/04/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Produkovať viac a znečisťovať menej je mementom pre budúcnosť poľnohospodárstva

| 04/04/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Európsky parlament schválil novú legislatívu zameranú na zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č 1234/2007, pokiaľ ide o zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov | 28/03/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie